Post

aktualność

Aktualność Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/20

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/20

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza ustalone zostały terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2019/20.

Przedszkola

 • 01.03.2019 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
 • 04.03.2019 r. - 22.03.2019 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja X do 29.03.2019 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
 • 05.04.2019 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
 • 08.04.2019 r. - 12.04.2019 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 • 15.04.2019 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.

Postępowanie uzupełniające

 • 16.08.2019 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
 • 19.08.2019 r. - 23.08.2019 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja S do 27.08.2019 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
 • 28.08.2019 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
 • 29.08.2019 r. - 30.08.2019 r. (godz. 12.00) - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
 • 30.08.2019 r. (godz. 15.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci
Szkoły podstawowe
 • 01 III 2019 r. -15 III 2019 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu szkoły i ich rejestracja.
 • do 20 III 2019 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
 • 22 III 2019 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
 • 25 III 2019 r. - 28 III 2019 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 • 29 III 2019 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

 • 16 VIII 2019 r. - Publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych
 • 19 VIII2019 r. - 21VIII 2019 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja.
 • do 23 VIII 2019 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
 • 26 VIII 2019 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
 • 28 VIII 2019 r. - 29 VIII 2019 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku postępowania uzupełniającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 • 30 VIII 2019 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Szczegółowe informacja na temat prowadzonej rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli znajdują się w zakładce Rekrutacja 2019/20


Może Cię zainteresować

Ferie 2020. Zajęcia plastyczne Edukacja

Ferie 2020. Zajęcia plastyczne

Konkurs ekologiczny Inne

Konkurs ekologiczny

Przedszkoliada po sieradzku Sport

Przedszkoliada po sieradzku

Grudzień w Kinie Teatr Rozrywka

Grudzień w Kinie Teatr

Komentarze