Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Rekrutacja 2022/23

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Przedszkola


Postępowanie rekrutacyjne
- 25.02.2022 r. - publikacja ofert poszczególnych placówek
- 01.03.2022 r. - 11.03.2022 r. - składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 18.03.2022 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 21.03.2022 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 22.03.2022 r. - 28.03.2022 r. (do godz. 12.00) - potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 30.03.2022 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie list przyjętych dzieci.

Postępowanie uzupełniające
- 12.08.2022 r. - publikacja ofert poszczególnych placówek
- 16.08.2022 r. - 19.08.2022 r. - składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 22.08.2022 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 24.08.2022 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 25.08.2022 r. - 26.08.2022 r. - potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 29.08.2022 r. (godz. 15.00) - ogłoszenie list przyjętych dzieci
Szkoły podstawowe


Postępowanie rekrutacyjne

- do 21.02.2022 r. - składanie zgłoszeń dzieci do klasy I obwodowej szkoły podstawowej i ich rejestracja
- 25.02.2022 r. - publikacja ofert poszczególnych placówek
- 01.03.2022 r. - 11.03.2022 r. - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja
- do 16.03.2022 r. - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w przypadku wyboru oddziału sportowego
- 17.03.2022 r. - ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej w przypadku wyboru oddziału sportowego
- do 18.03.2022 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 21.03.2022 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
- 22.03.2022 r. - 28.03.2022 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku postępowania uzupełniającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 30.03.2022 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające
- 12.08.2022 r. - publikacja ofert poszczególnych placówek
- 16.08.2022 r. - 19.08.2022 r. - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja
- do 22.08.2022 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 24.08.2022 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
- 25.08.2022 r. - 26.08.2022 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku postępowania uzupełniającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 29.08.2022 r. (godz. 15.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.