Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Rekrutacja 2021/22

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022
KOMUNIKAT

Rekrutacja uzupełniająca do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Sieradz na rok szkolny 2021/2022

W dniach 16-20 sierpnia 2021 r. zgodnie z art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 17/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w placówkach oświatowych na terenie Miasta Sieradza na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja uzupełniająca do placówek oświatowych odbywać się będzie z pominięciem drogi elektronicznej.

Wnioski należy składać do placówek, które dysponują wolnymi miejscami wraz z niezbędnymi dokumentami zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru.Przedszkola


Postępowanie uzupełniające
- 16.08.2021 r. - 20.08.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 23.08.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 25.08.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.08.2021 r. - 27.08.2021 r. (do godz. 12.00) - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 30.08.2021 r. (godz. 15.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.

Szczegółowe informacje o wolnych miejscach znajdują się w pliku "Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2021 r. wolne miejsca" - do pobrania w sekcji " Załączniki" na dole strony


Szkoły podstawowe


Postępowanie uzupełniające
- 16.08.2021 r. - 20.08.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja.
- do 23.08.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
- 25.08.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
- 26.08.2021 r. - 27.08.2021 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku postępowania uzupełniającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 30.08.2021 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Szczegółowe informacje o wolnych miejscach znajdują się w pliku "Rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych 2021 r. - wolne miejsca" - do pobrania w sekcji "Załączniki" na dole strony