Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Rekrutacja 2021/22

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022
KOMUNIKAT

Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.  

W związku z istniejącym stanem epidemii podaję możliwe formy potwierdzania woli rodziców/opiekunów prawnych przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych poprzez:

  • przesłanie drogą elektroniczną skanu lub fotografii potwierdzenia woli podpisanego  oryginalnie przez osoby uprawnione na adres placówki, w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia;
  • przekazanie oryginału potwierdzenia woli za pośrednictwem wrzutni umieszczonej przy wejściu do placówki, w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

W sytuacji gdy rodzic/opiekun prawny nie ma możliwości wydrukowania formularza potwierdzenia woli istnieje możliwość jego pobrania i wypełnienia w siedzibie placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza ustalone zostały terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/22.


Przedszkola


Postępowanie rekrutacyjne
- 26.02.2021 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 01.03.2021 r. - 12.03.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 20.03.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 23.03.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.03.2021 r. - 30.03.2021 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2021 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Postępowanie uzupełniające
- 16.08.2021 r. - 20.08.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 23.08.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 25.08.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.08.2021 r. - 27.08.2021 r. (do godz. 12.00) - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 30.08.2021 r. (godz. 15.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych miasta Sieradza na rok 2020/21 - do pobrania w sekcji " Załączniki" na dole strony

Szkoły podstawowePostępowanie rekrutacyjne
- 26.02.2021 r. - Publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych
- 01.03.2021 r. - 12.03.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu szkoły i ich rejestracja.
- do 20.03.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
- 23.03.2021 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
- 26.03.2021 r. - 30.03.2021 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2021 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
- 16.08.2021 r. - 20.08.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja.
- do 23.08.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
- 25.08.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
- 26.08.2021 r. - 27.08.2021 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku postępowania uzupełniającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 30.08.2021 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Nabór do szkół podstawowych miasta Sieradza na rok 2021/22 - do pobrania w sekcji "Załączniki" na dole strony