Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Rekrutacja 2020/21

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021


KOMUNIKAT z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sieradz na rok szkolny 2020/21

Zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji uzupełniającej Prezydent Miasta Sieradza przedstawia ofertę wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sieradz.
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest wyłącznie w wersji papierowej. Wnioski składa się zgodnie z obowiązującymi terminami od 17 sierpnia do 21 sierpnia br. tylko do tych placówek, które posiadają wolne miejsca.

Szczegółowa oferta wolnych miejsc oraz wnioski do pobrania
znajdują się w sekcji "Załączniki" na dole strony
.  KOMUNIKAT

Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.  

W związku z istniejącym stanem epidemii podaję możliwe formy potwierdzania woli rodziców/opiekunów prawnych przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych poprzez:

  •    przesłanie drogą elektroniczną skanu lub fotografii potwierdzenia woli podpisanego  oryginalnie przez osoby uprawnione na adres placówki, w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia;
  • przekazanie oryginału potwierdzenia woli za pośrednictwem wrzutni umieszczonej przy wejściu do placówki, w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

W sytuacji gdy rodzic/opiekun prawny nie ma możliwości wydrukowania formularza potwierdzenia woli istnieje możliwość jego pobrania i wypełnienia w siedzibie placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Sieradz, dnia 24 marca 2020 r.


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza ustalone zostały terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/21.


Przedszkola


Postępowanie rekrutacyjne
- 28.02.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 02.03.2020 r. - 13.03.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 20.03.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 25.03.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.03.2020 r. - 30.03.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Postępowanie uzupełniające
- 14.08.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 17.08.2020 r. - 21.08.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 24.08.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 26.08.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 27.08.2020 r. - 28.08.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 31.08.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych miasta Sieradza na rok 2020/21 - do pobrania w sekcji "Załączniki" na dole strony

Szkoły podstawowe


Postępowanie rekrutacyjne
- 28.02.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych
- 02.03.2020 r. - 13.03.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu szkoły i ich rejestracja.
- do 20.03.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
- 25.03.2020 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
- 26.03.2020 r. - 30.03.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
- 14.08.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych
- 17.08.2020 r. - 21.08.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja.
- do 24.08.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
- 26.08.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
- 27.08.2020 r. - 28.08.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku postępowania uzupełniającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.08.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Nabór do szkół podstawowych miasta Sieradza na rok 2020/21 - do pobrania w sekcji "Załączniki" na dole strony