Post

Rekrutacja 2020/21

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej (szczegóły wkrótce)

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza ustalone zostały terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/21.

Przedszkola
1)    wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji składa się:
a)    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r.

2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe odbywa się:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 20 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym do dnia 24 sierpnia 2020 r.

3)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 26 sierpnia 2020 r.

4)    potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
a)    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r.

5)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 31 marca 2020 r. godz. 12.00;
b)    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 31 sierpnia 2020 r. godz. 12.00.


Szkoły podstawowe
1)    wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji składa się:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r.

2)    weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. I 50 ust. 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe odbywa się:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 20 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym do dnia 24 sierpnia 2020 r.

3)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 26 sierpnia 2020 r.

4)    potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r.

5)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 31 marca 2020 r. godz. 12.00;
b)    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 31 sierpnia 2020 r. godz. 12.00.