Post

Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przypominamy, że zbliża się termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych

16 VIII 2019 r. – publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych i szkół podstawowych
19 VIII 2019 r. – 21 VIII 2019 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja
19 VIII 2019 r. – 23 VIII 2019 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich  rejestracja
Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w formie tradycyjnej (papierowej). Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki oświatowej, składamy tylko w jednej placówce, tam gdzie są wolne miejsca zgodnie z przyjętym terminarzem oraz przyjętymi zasadami rekrutacji.
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami, wnioskami, opublikowaną ofertą oraz zasadami rekrutacji.


Rekrutacja prowadzona jest tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (linki poniżej)

Nabór przedszkola

Nabór szkoły podstawowe

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza ustalone zostały terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2019/20.


Przedszkola

 • Do 22.02.2019 r. - Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce.
 • 01.03.2019 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
 • 04.03.2019 r. - 22.03.2019 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja X do 29.03.2019 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
 • 05.04.2019 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
 • 08.04.2019 r. - 12.04.2019 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 • 15.04.2019 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.

Postępowanie uzupełniające

 • 16.08.2019 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
 • 19.08.2019 r. - 23.08.2019 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja S do 27.08.2019 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
 • 28.08.2019 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
 • 29.08.2019 r. - 30.08.2019 r. (godz. 12.00) - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
 • 30.08.2019 r. (godz. 15.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci
Szkoły podstawowe
 • Do 22 II 2019 r. - Składanie zgłoszeń dzieci do klasy I obwodowej szkoły podstawowej i ich rejestracja.
 • 26 II 2019 r. - Publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych
 • 01 III 2019 r. -15 III 2019 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu szkoły i ich rejestracja.
 • do 20 III 2019 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
 • 22 III 2019 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
 • 25 III 2019 r. - 28 III 2019 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 • 29 III 2019 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

 • 16 VIII 2019 r. - Publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych
 • 19 VIII2019 r. - 21VIII 2019 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja.
 • do 23 VIII 2019 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
 • 26 VIII 2019 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
 • 28 VIII 2019 r. - 29 VIII 2019 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku postępowania uzupełniającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 • 30 VIII 2019 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Obwody szkół 01.03.2019 pdf 158,2 KB 66
2 Zasady rekrutacji - szkoły podstawowe 2019/20 28.02.2019 pdf 1007,64 KB 68
3 Zasady rekrutacji - przedszkola 2019/20 28.02.2019 pdf 1,54 MB 185
4 Kryteria rekrutacji Przedszkola 2019/20 28.02.2019 pdf 213,03 KB 115
5 Kryteria rekrutacji klasa pierwsza SP 2019/20 28.02.2019 pdf 195,76 KB 37