Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Ranking "WSPÓLNOTY"

Ranking "WSPÓLNOTY"

     Jak co roku Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało swój ogólnopolski ranking zamożności samorządów w 2022 roku. Sieradz sklasyfikowany został wśród miast powiatowych na 165 pozycji w kraju. To awans o 39 miejsc w stosunku do roku 2021. Ranking ma w założeniu określać zamożność polskich samorządów mierzoną dochodami per capita. Dla Sieradza wyliczono dochód 3920,64 zł na mieszkańca.

     Metoda obliczenia wskaźnika rankingowego jest identyczna jak w poprzednich latach. Pominięte zostały dochody z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Co do zasady jednak mapa zamożności polskich samorządów zawsze była stabilna, w w większości kategorii liderzy nie zmieniali się od lat. Tym razem interesujących zmian jest więcej. Część można przypisać "nieortodoksyjnym" sposobom klasyfikacji niektórych dochodów (np. środków z RFIL). W innych przypadkach zmiany łatwo wytłumaczyć wpływem czynników zewnętrznych – napisali autorzy rankingu: ekonomista prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Julita Łukomska adiunkt z Uniwersytetu Warszawskiego.

    - Awans o 39 miejsc to z pewnością dobra wiadomość. Tym bardziej, że ranking opracowywany jest w oparciu o obiektywne dane, na podstawie analizy naszych dochodów. Najważniejsze, że te środki możemy inwestować i poprawiać jakość życia mieszkańców Sieradza. Liczę, że kolejne lata będą jeszcze lepsze – podsumowuje Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.Może Cię zainteresować

Uczniowie i przedszkolaki jeżdżą autobusami MPK Inne

Uczniowie i przedszkolaki jeżdżą autobusami MPK

Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej Inwestycje

Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej

Umowa na "rowery" podpisana Inne

Umowa na "rowery" podpisana

Panele fotowoltaiczne na Urzędzie Miasta Inwestycje

Panele fotowoltaiczne na Urzędzie Miasta

Komentarze