Post

aktualność

Aktualność Radni zdecydowali

Radni zdecydowali

Mamy nową ulicę, zmiany w budżecie i uchwałę niezbędną do udziału w projekcie „Aktywni od dziś” – to efekt decyzji sieradzkich radnych, którzy spotkali się wczoraj na XXIX sesji.

Część radnych głosowała zdalnie, część była obecna na miejscu. Rada Miejska w Sieradzu zdecydowała o nadaniu nazwy ulicy Magazynowej. To droga, która krzyżuje się z ulicą Sosnową, na zapleczu centrum logistycznego Jeronimo Martins. Jej powstanie to zapowiedź ekspansji terenów przemysłowych w tej okolicy.
Radnych absorbowały także sprawy budżetu. Wprowadzone zmiany pozwolą Miastu na wsparcie  przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu". Inwestycja realizowana w latach 2020-2021 polegać będzie na kompleksowym zagospodarowaniu parku na Osiedlu Klonowym. Dokonane zostaną nasadzenia drzew, krzewów, bylin. Stworzona zostanie baza edukacyjna w postaci tablic informacyjnych i instalacji dydaktycznych. Teren wzbogaci mała architektura – ławki, stojaki
rowerowe, kosze na śmieci, psie stacje oraz budki lęgowe. Park zyska także oświetlenie oraz nowe, utwardzone ścieżki. Warunkiem uzyskania dotacji w wysokości 818.694,00 było zaciągnięcie pożyczki w wysokości 545.797,00 zł na co radni wyrazili zgodę.
Do podpisania umowy o dofinansowanie niezbędne jest m.in. przedłożenie uchwały właśnie w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu zapadła także decyzja o przystąpieniu przez MOSiR do projektu „Aktywni od dziś” realizowanego w ramach Poddziałania IX.1.1 w ramach Osi
Priorytetowej IX Wyłączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu pn. „AKTYWNI OD DZIŚ” jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 2 osób z niepełnosprawnością) poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej w okresie od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. Wśród grupy docelowej znajdą się: bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP) oraz osoby niepełnosprawne.

Może Cię zainteresować

Wokalny casting w SCK Rozrywka

Wokalny casting w SCK

Street workout w Parku Broniewskiego? Czekamy na rozstrzygnięcie. Inwestycje

Street workout w Parku Broniewskiego? Czekamy na rozstrzygnięcie.

60 lat razem: sport i Pan Władysław Relacje

60 lat razem: sport i Pan Władysław

Wiemy, kto wykona projekt przebudowy SCK Inwestycje

Wiemy, kto wykona projekt przebudowy SCK

Komentarze