Post

Rada Miejska

XVIII sesja Rady Miejskiej

XVIII sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek (4 lutego) odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Sieradzu. Program sesji   Otwarcie Sesji.   Przedstawienie porządku...

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

We wtorek (13 października 2015 r.) na kolejnej sesji zebrali się radni Rady Miejskiej w Sieradzu. W programie sesji znalazł się m.in. projekt uchwały w...

Patronka Sieradza - św. Urszula Ledóchowska - 150 rocznica urodzin

Patronka Sieradza - św. Urszula Ledóchowska - 150 rocznica urodzin

16 X 2006 r. Rada Miejska w Sieradzu podjęła Uchwałę Nr XLVII/400/2006 w sprawie promulgacji Patrona Miasta Sieradza  i  ta data stała się przyczynkiem do...

Byłe krajówki przeszły pod zarząd województwa

Byłe krajówki przeszły pod zarząd województwa

Radni Miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą pozbawienia kategorii dróg gminnych trzech byłych ulic należących kiedyś do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i...

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

W środę (19 sierpnia 2015 r.) na kolejnej sesji zbiorą się radni Rady Miejskiej w Sieradzu. Początek obrad zaplanowano na godz. 8.30. Obrady, z uwagi na remont sali...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

9 czerwca 2015 roku uchwałą nr VIII/52/2015 oraz VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu przyjęto do realizacji „ Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w...

Paweł Osiewała złożył ślubowanie

Paweł Osiewała złożył ślubowanie

 Od wczoraj, już oficjalnie, na fotelu prezydenta zasiadł Paweł Osiewała, który podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej złożył uroczyste ślubowanie.  ...

Pierwsza sesja nowej rady

Pierwsza sesja nowej rady

1 grudnia o godzinie 13.00 miała miejsce pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji 20142018. Sesję poprowadził radny senior Aleksander Czernow. Obrady rozpoczęły się od...

Obrady radnych

Na 26 czerwca została zaplanowana sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Rozpocznie się o godzinie 16 w sali B magistratu.   W programie jest między innymi podjęcie...