Post

aktualność

Aktualność "Czwórka" może więcej

"Czwórka" może więcej

Kursy języka angielskiego, efektywnej nauki, neurodydaktyki, doradztwa zawodowego, programów graficznych i wiele innych. Blisko 4 tys. godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół zainteresowań. Pona 1,7 tys. nowych pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. I ponad 550 osób zaangażowanych w działania. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 rozpoczynają realizację projektu "Wiem więcej, mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów Sp nr 4 w Sieradzu".

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20. Jego całkowita wartość to ponad 930 tys. zł, z czego 865.154,60 zł to wspomniane właśnie dofinansowanie. Jego głównym celem jest zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów i uczennic a także podniesienie kompetencji nauczycieli i nauczycielek pracujących w szkole.

Zakres projektu to różnego rodzaju kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli, dotyczące m.in. języka angielskiego, doradztwa zawodowego, efektywnej nauki, myślenia wizualnego, eksperymentów w warunkach szkolnych, programów graficznych, terapii pedagogicznej czy terapii ręki.

Uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zainteresowań czy lekcjach z native-speakerem. W sumie będzie to niemal 4 tys. zajęć. Do tego dochodzą również wycieczki naukowe, utworzenie nowej pracowni chemicznej i komputerowej, zakup komputerów z oprogramowaniem, tabletów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2021 r.  

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Może Cię zainteresować

Ary Sternfeld. Tak Go widzę - konkurs Inne

Ary Sternfeld. Tak Go widzę - konkurs

II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny. Sieradzka Jesień Organowa. Kultura

II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny. Sieradzka Jesień Organowa.

Kolejne drogi do remontu Inwestycje

Kolejne drogi do remontu

Wolne miejsca w przedszkolach - 2019 Edukacja

Wolne miejsca w przedszkolach - 2019

Komentarze