Post

aktualność

Aktualność "Czwórka" może więcej

"Czwórka" może więcej

Kursy języka angielskiego, efektywnej nauki, neurodydaktyki, doradztwa zawodowego, programów graficznych i wiele innych. Blisko 4 tys. godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół zainteresowań. Pona 1,7 tys. nowych pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. I ponad 550 osób zaangażowanych w działania. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 rozpoczynają realizację projektu "Wiem więcej, mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów Sp nr 4 w Sieradzu".

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20. Jego całkowita wartość to ponad 930 tys. zł, z czego 865.154,60 zł to wspomniane właśnie dofinansowanie. Jego głównym celem jest zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów i uczennic a także podniesienie kompetencji nauczycieli i nauczycielek pracujących w szkole.

Zakres projektu to różnego rodzaju kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli, dotyczące m.in. języka angielskiego, doradztwa zawodowego, efektywnej nauki, myślenia wizualnego, eksperymentów w warunkach szkolnych, programów graficznych, terapii pedagogicznej czy terapii ręki.

Uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zainteresowań czy lekcjach z native-speakerem. W sumie będzie to niemal 4 tys. zajęć. Do tego dochodzą również wycieczki naukowe, utworzenie nowej pracowni chemicznej i komputerowej, zakup komputerów z oprogramowaniem, tabletów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2021 r.  

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Może Cię zainteresować

Open Folk po sieradzku Kultura

Open Folk po sieradzku

80. rocznica Września'39 Komunikaty

80. rocznica Września'39

Pamięci osób zamordowanych w Chełmnie nad Nerem Relacje

Pamięci osób zamordowanych w Chełmnie nad Nerem

80. rocznica rozpoczęcia II wojny światowej Relacje

80. rocznica rozpoczęcia II wojny światowej

Komentarze