Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Ptasia grypa odwołana

Ptasia grypa odwołana


Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020.1421 t .j.) zarządza się co następuje:
§    1. Uchyla się Rozporządzenie nr 1 / 2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia O 1 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego.
§    2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wróblew, Urzędzie Gminy Brzeźnio, Urzędzie Gminy i Miasta Sieradza, Urzędzie Miejskim w Blaszkach, Urzędzie Gminy Brąszewice, Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie, a także w miejscowościach( sołectwach) na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.
§    3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§    4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 05 marca 2021 r.

Image by Rajesh Balouria from Pixabay

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Rozporządzenie o odwołaniu ptasiej grypy na terenie m. Sieradza 09.03.2021 pdf 536,9 KB 1

Może Cię zainteresować

Rusza sieradzki punkt szczepień Zdrowie

Rusza sieradzki punkt szczepień

Sieradz lubię TV - 19.03.2021 Inne

Sieradz lubię TV - 19.03.2021

Powszechny punkt szczepień. Ostatnie przygotowania Zdrowie

Powszechny punkt szczepień. Ostatnie przygotowania

Nordic walking z MOSiR-em Sport

Nordic walking z MOSiR-em

Komentarze