Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Przyjeciel nie problem - pomóż zaplanować populację psów i kotów - edycja 2021

Przyjeciel nie problem - pomóż zaplanować populację psów i kotów - edycja 2021


Od 10 maja rusza kolejna edycja programu „Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów i kotów”. Przedmiotem akcji jest sterylizacja suk, kastracja psów, sterylizacja kotek i kastracja kotów oraz trwałe znakowania ww. zwierząt za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa). Akcja jest bezpłatna dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkują na terenie miasta Sieradza.

Akcja potrwa do 14 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania limitu zabiegów.  By wziąć w niej udział należy w czasie jej trwania złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznkami w sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz bądź przesłać go drogą listowną na adres magistratu lub poprzez platformę ePUAP (wniosek można pobrać na dole strony).

Z uwagi na ograniczoną liczbę możliwych do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji, o zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w akcji decyduje kolejność złożonych wniosków.

Warunkiem sfinansowania przez gminę Miasto Sieradz zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz trwałego znakowania ww. zwierząt jest:
a) zamieszkanie właściciela zwierzęcia na terenie miasta Sieradza;
b) wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą czipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych);
c) przedłożenie w formie załącznika do składanego wniosku kserokopii książeczki zdrowia zwierzęcia z widocznym adresem zamieszkania na terenie miasta Sieradza jego właściciela i aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów)
d) przedłożenie do wglądu lekarzowi weterynarii wykonującemu zabieg sterylizacji lub kastracji:
-  książeczki zdrowia zwierzęcia;
- aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów).
g) dokładne doprecyzowanie wagi zwierzęcia we wniosku z uwagi na ustalone limity wagowe w obrębie zabiegów sterylizacji

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zwierzę zostaną wykluczone z akcji.   

Wniosek, po zakwalifikowaniu do udziału w akcji zostanie przekazany do gabinetów weterynaryjnych:

  • w przypadku sterylizacji suk, kastracji psów oraz trwałego ich znakowania do  Gabinetu Weterynaryjnego MAGvet M. Szturma, A. Swiniarska, G. Swiniarska Spółka Jawna zs. 98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 92/94. Celem ustalenia daty wykonania zabiegu, pracownik ww. gabinetu będzie się kontaktował telefonicznie z właścicielem/opiekunem zwierzęcia wskazanym we wniosku.
  • w przypadku sterylizacji kotek, kastracji kotów oraz trwałego ich znakowania do  Gabinetu Weterynaryjnego lek. wet. Wojciech Szymczak zs. 98-200 Sieradz, ul. Łokietka 3B. Celem ustalenia daty wykonania zabiegu, pracownik ww. gabinetu będzie się kontaktował telefonicznie z właścicielem/opiekunem zwierzęcia wskazanym we wniosku.

Koszty zabezpieczenia rany pooperacyjnej (ubranko lub kołnierz) ponoszą właściciele zwierząt.

Może Cię zainteresować

Sesja Rady Miejskiej. Pieniądze na drogi Rada Miejska

Sesja Rady Miejskiej. Pieniądze na drogi

Powstańców Warszawy do przebudowy Inwestycje

Powstańców Warszawy do przebudowy

Urząd Miasta Sieradza 4 czerwca nieczynny Komunikaty

Urząd Miasta Sieradza 4 czerwca nieczynny

Ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Komunikaty

Ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Komentarze