Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Przyjaciel nie problem

Ruszyła kolejna akcja prowadzona w ramach projektu: „Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów i kotów”. Mieszkańcy Sieradza mogą poddać swoje psy i koty bezpłatnej sterylizacji i kastracji, a także na trwałe oznakować zwierzęta za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa). Akcja jest bezpłatna dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkują na terenie miasta Sieradza

Ze względu na wyczerpaną liczbę możliwych zabiegów zakończono przyjmowanie wniosków na sterylizację kotek, suczek powyżej 20 kg oraz psów powyżej 15 kg.


Akcja trwa od 7 listopada do 14 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania limitu zabiegów. Jej celem jest zmniejszenie populacji bezdomnych a także agresywnych zwierząt oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Sieradza. obejmuje sterylizację suk, kastrację psów, sterylizację kotek i kastrację kotów wraz z ich obligatoryjnym trwałym znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) oraz dobrowolne trwałe znakowanie psów i kotów za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa).

W akcji udział mogą wziąć właściciele zwierząt, którzy mieszkają na terenie Sieradza i w czasie jej trwania złożą wniosek o sfinansowanie zabiegu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz lub listownie na wyżej wymieniony adres Urzędu. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z uwagi na ograniczoną liczbę możliwych do wykonania zabiegów o wzięciu udziału w projekcie decyduje kolejność złożonych wniosków

Po zakwalifikowaniu wniosku, termin zabiegu ustalany będzie telefonicznie przez lekarza weterynarii, który świadczyć będzie usługę.

Warunkiem sfinansowania przez Gminę Miasto Sieradz zabiegu jest wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą czipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych) oraz przedłożenie lekarzowi weterynarii:

a) książeczki zdrowia zwierzęcia,

b) aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów),

c) dokładne doprecyzowanie (we wniosku) wagi zwierzęcia (dotyczy wyłącznie suczek i psów).


Wykaz gabinetów weterynaryjnych biorących udział w przedmiotowej akcji oraz szczegółowe informacje jej dotyczące dostępne są w Zarządzeniu oraz we wnioskach (na dole strony).
Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zarządzenie dototyczące sterylizacji i kastracji oraz znakowania w 2022 r. 07.11.2022 pdf 1,38 MB 27
2 Wniosek dotyczący sterylizacji kastracji znakowania 07.11.2022 docx 18,04 KB 25
3 Wniosek dobrowolne znakowanie 07.11.2022 docx 18,15 KB 9