Post

aktualność

Aktualność Przejazd do likwidacji

Przejazd do likwidacji

Informujemy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1744 z późniejszymi zmianami), przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg wewnętrznych (nieposiadających statusu drogi publicznej), mogą funkcjonować wyłącznie jako przejazdy użytku prywatnego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.
W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. rozpocznie procedurę likwidacji przejazdu kolejowo – drogowego w km 62,505 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice (dz. nr 477/11 obręb Miasto Sieradz – 24), tj. przejazd przy ul.POW między ul. Szlachecką a Dworską. jeżeli w ciągu 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji nie zgłosi się osoba lub podmiot zainteresowany zawarciem umowy na użytkowanie przejazdu kolejowo – drogowego w kat. „F”.

Informacje w zakresie użytkowania przejazdu w kat. „F” można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. bądź pod numerem telefonu: (62) 724 36 35.

Image by Markus Distelrath from Pixabay

Może Cię zainteresować

Rajd rowerowy szlakiem sieradzkich mostów - zapisy Komunikaty

Rajd rowerowy szlakiem sieradzkich mostów - zapisy

Kompostowniki dla przedsiębiorstw Komunikaty

Kompostowniki dla przedsiębiorstw

Sesja Rady Miejskiej. Pracowite obrady Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej. Pracowite obrady

Młodzi dla seniorów Relacje

Młodzi dla seniorów

Komentarze