inwestycja

Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradz Inwestycje 2017

Park Mickiewicza 1

Opis

Realizowane jest zadania „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu”, tj. prace budowlane (wykonanie ścieżek, montaż oświetlenia), zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia, nadzór inwestorski, działania edukacyjne i promocyjne w parku im. A. Mickiewicza. Wykonawca Konsorcjum: Molewski Sp. z o.o; Włocławek oraz Invest Development Sp. z o.o; Chodecz, wartość umowy 2.397.931,28 zł. Termin realizacji 31.10.2017r.

Lokalizacja

Data zakończenia: 31 października 2017

Koszt inwestycji

2 397 931,00 zł

Zdjęcie