Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Przebudowa ul. Żeromskiego. Umowa podpisana

Przebudowa ul. Żeromskiego. Umowa podpisana

W Urzędzie Miasta Sieradza podpisano umowę z wykonawcą kompleksowej przebudowy ul. Żeromskiego. Za realizację prac odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Łask"

Firma z Łasku zaproponowała za swoje usługi kwotę ponad 3,6 mln zł, co było kwotą wyższą niż pierwotny plan zapisany w miejskim budżecie. - Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto decyzję o dofinansowaniu inwestycji w wysokości ponad 1,2 mln zł, by ta część Sieradza zmieniła się diametralnie. Liczyliśmy ze wsparcie w wysokości 60 procent kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoli zaoszczędzić nam nasze środki ale sytuacja na rynku usług budowlanych jest taka, że cała kwota dotacji czyli ponad 1,2 mln przeznaczona została na zwiększenie wartości tego zadania - tłumaczy Paweł Osiewała.

Zakres prac obejmie ok. 480 m drogi czyli całość ul. Żeromskiego. W ramach przebudowy zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 6 m. Po obu jej stronach (na odcinku od skrzyżowania z ulicami Targową/Broniewskiego/Zajęczą do skrzyżowania z ul. Browarek) wykonane zostaną chodniki o szerokości 2 m. Od skrzyżowana z ul. Browarek do ul. Krasawnej, chodnik przewidziano po lewej stronie jezdni. Wzdłuż drogi, pomiędzy szkołą a ul. Tuwima wybudowana zostanie zatoka parkingowa z prostopadłymi miejscami parkingowymi. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami Partyzantów, Droga Brzezińska i Tuwima. Przebudowany zostanie zjazd na ul. Browarek, gdzie na długości ok. 30 m wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3 m.

Całość prac dopełnią rozwiązania w zakresie budowy oświetlenie, odwodnienia, jak i również nasadzenia zieleni.

Przebudowa ulicy Żeromskiego powinna zacząć się najpóźniej w czerwcu.
Warto również wspomnieć, że Paweł Osiewała zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Sieradzu z inicjatywą wybudowana ronda, w miejscu, gdzie przebudowana ul. Żeromskiego krzyżować się będzie z ulicami Broniewskiego, Targowa, Zajęcza. Ulice te są w administracji Powiatu. Pomył utworzenia ronda zasygnalizowali radni koalicji rządzącej podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.


Może Cię zainteresować

OZE. III nabór uzupełniający Komunikaty

OZE. III nabór uzupełniający

Solidarni z Ukrainą. Zmiana w funkcjonowaniu punktów pomocowych / Зміна функціонування пунктів допомоги Inne

Solidarni z Ukrainą. Zmiana w funkcjonowaniu punktów pomocowych / Зміна функціонування пунктів допомоги

Sieradzkie Wrota Czasu. Tłumy do podróży w czasie Relacje

Sieradzkie Wrota Czasu. Tłumy do podróży w czasie

Zaproszenie do debaty Komunikaty

Zaproszenie do debaty

Komentarze