inwestycja

Przebudowa targowiska wraz boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą Inwestycje 2017

Zielony Ryneczek

Opis

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę przebudowy „zielonego ryneczku”.

Lokalizacja

Zdjęcie