Post

Prowadzone akcje

1. Prezydent Miasta Sieradza informuje, iż w ramach Edukacji Ekologicznej Sieradzan 2020 organizowane są dwa konkursy przeznaczone dla mieszkańców miasta Sieradza:

 • konkurs plastyczny pod hasłem„Gwarantuję – Segreguję!”
 • konkurs na spektakl teatralny pod hasłem „Segreguję na 5!”


Celem przedmiotowych konkursów jest przede wszystkim:

 • promowanie podstawowych wartości ekologicznych
 • zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, na temat segregacji odpadów poprzez zaangażowanie mieszkańców do działań proekologicznych
 • motywowanie do aktywnych działań w zakresie prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  z dokładnym zróżnicowaniem koloru i rodzaju odpadu: szkło – kolor zielony, papier – kolor niebieski, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – kolor żółty, odpady biodegradowalne – kolor brązowy, promowanie idei recyklingu odpadów, w tym w szczególności kompostowania i wykorzystania kompostu
 • kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.


Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe stanowią załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Sieradza :

1.    Zarządzenie Nr 77/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na spektakl teatralny pod hasłem „Segreguję na 5!”, organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 2020
2.    Zarządzenie Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na wykonanie pracy pod hasłem "Gwarantuję Segreguję!" organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 2020;

Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konkursach.

2. Przeterminowane lekarstwa

  Przeterminowane leki można bezpłatnie oddać w aptekach i przychodniach, które wyraziły chęć uczestniczenia w akcji zbierania w/w odpadów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza. W miejscach tych znajdują się specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane lekarstwa. Wykaz aptek, przychodni i instytucji uczestniczących w akcji zbierania przeterminowanych leków znajduje się poniżej.

  Wykaz aptek, przychodni i instytucji uczestniczących w akcji zbierania przeterminowanych leków:
  •    Urząd Miasta w Sieradzu – Plac Wojewódzki 1
  •    Apteka „DAR ZDROWIA” -  ul. Wł. Łokietka 11E
  •    Apteka „PRIMA” – ul. Piłsudskiego 12
  •    Apteka „SŁONECZNA” – ul. W. Wnuka 4
  •    Apteka ZIKO – ul. Wojska Polskiego 11
  •    Apteka „GEMINI” – Aleja Pokoju 5/7
  •    Apteka „ALFA” – Krakowskie Przedmieście 10
  •    Apteka „CORAX” – ul. Popiełuszki 2
  •    Apteka „NASZ HERA” – ul. Wł. Łokietka 3A
  •    Apteka „CENTRUM” – ul. Jana Pawła II 41
  •    Apteka  „ZIELONA” – ul. Jana Pawła II 12
  •    Apteka „DBAM O ZDROWIE” – ul. P.O.W. 80 (Kaufland)
  •    Apteka „DBAM O ZDROWIE” – ul. Aleja Pokoju 7
  •    Apteka „Z UŚMIECHEM” -  ul. Aleja Grunwaldzka 1
  •    Apteka „PRIMA” – ul. Łokietka 5
  •    NZOZ „ESKULAP” – ul. Ks. Jerzego Popieuszki 2
  •    NZOZ MARK-MED.” – ul. Paderewskiego 2A

3. Zużyte baterie

Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii znajdujących się na terenie Sieradza:

 • Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz
 • Urząd Miasta Sieradza; plac Wojewódzki 1
 • Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego; ul. Bohaterów Września 61
 • Zespół Szkół Katolickich; ul. Krakowskie Przedmieście 123
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa, „Edukacja Niezależna” Sp. z o.o. ; ul. Sienkiewicza 4
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego; Aleja Grunwaldzka 10
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta; ul. Kościuszki 14
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej; ul. 23 Stycznia 18 oraz budynek "B" (ul. Broniewskiego 30)
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej; ul. Uniejowska 199
 • Szkoła Podstawowa nr 7 ;ul. Szkolna 4
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8; ul. Szlachecka 11
 • Szkoła Podstawowa nr 9; ul. Łokietka 55
 • Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka; Plac Wojewódzki 2
 • Przedszkole nr 2; ul. Rycerska 1
 • Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy; ul. Łokietka 27a
 • Przedszkole nr 4; ul. Piłsudskiego 5a
 • Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka; ul. Jana Pawła II 41
 • Przedszkole nr 6; ul. Zajęcza 1
 • Przedszkole nr 15; ul. Koliba-Stacheckiego 3
 • „Agorat” S. C. PH; Aleja Pokoju 5
 • „Stanmark” P.H. Anna Parzybut; ul. P.O. W. 58
 • „Domator” Sp. z o. o. Salon AGD/RTV, ul. Sarańska 4

Komentarze