Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Prowadzone akcje

1. Prezydent Miasta Sieradza informuje, iż w ramach Edukacji Ekologicznej Sieradzan 2020 organizowane są dwa konkursy przeznaczone dla mieszkańców miasta Sieradza:

Aktualizacja - 3 września 2020r.

 • konkurs plastyczny pod hasłem„Gwarantuję – Segreguję!” - odwołany
 • konkurs na spektakl teatralny pod hasłem „Segreguję na 5!” - odwołany

Zarządzenie dotyczące odwołania ww. konkursów:

1.    Zarządzenie nr 187/2020 w sprawie odwołania konkursu na spektakl ogłoszonego zarządzeniem Nr 77/2020 Prezydenta miasta Sieradza z dnia 27.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na spektakl teatralny pod hasłem "Segreguję na 5!", organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 2020 zmienionego zarządzeniem Nr 103/2020Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającego zarządzenie Nr 77/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na spektakl teatralny pod hasłem "Segreguję na 5!" organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 2020


2. Zarządzenie nr 186/2020 w sprawie odwołania konkursu plastycznego ogłoszonego zarządzeniem Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na wykonanie pracy pod hasłem "Gwarantuję - Segreguję!" zmienionego zarządzeniem Nr 104/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającego zarządzenie Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na wykonanie pracy pod hasłem "Gwarantuję-Segreguję!" organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 20202. Przeterminowane lekarstwa

  Przeterminowane leki można bezpłatnie oddać w aptekach i przychodniach, które wyraziły chęć uczestniczenia w akcji zbierania w/w odpadów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza. W miejscach tych znajdują się specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane lekarstwa. Wykaz aptek, przychodni i instytucji uczestniczących w akcji zbierania przeterminowanych leków znajduje się poniżej.

  Wykaz aptek, przychodni i instytucji uczestniczących w akcji zbierania przeterminowanych leków:
  •    Urząd Miasta w Sieradzu – Plac Wojewódzki 1
  •    Apteka „DAR ZDROWIA” -  ul. Wł. Łokietka 11E
  •    Apteka „PRIMA” – ul. Piłsudskiego 12
  •    Apteka „SŁONECZNA” – ul. W. Wnuka 4
  •    Apteka ZIKO – ul. Wojska Polskiego 11
  •    Apteka „GEMINI” – Aleja Pokoju 5/7
  •    Apteka „ALFA” – Krakowskie Przedmieście 10
  •    Apteka „CORAX” – ul. Popiełuszki 2
  •    Apteka „NASZ HERA” – ul. Wł. Łokietka 3A
  •    Apteka „CENTRUM” – ul. Jana Pawła II 41
  •    Apteka  „ZIELONA” – ul. Jana Pawła II 12
  •    Apteka „DBAM O ZDROWIE” – ul. P.O.W. 80 (Kaufland)
  •    Apteka „DBAM O ZDROWIE” – ul. Aleja Pokoju 7
  •    Apteka „Z UŚMIECHEM” -  ul. Aleja Grunwaldzka 1
  •    Apteka „PRIMA” – ul. Łokietka 5
  •    NZOZ „ESKULAP” – ul. Ks. Jerzego Popieuszki 2
  •    NZOZ MARK-MED.” – ul. Paderewskiego 2A

3. Zużyte baterie

Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii znajdujących się na terenie Sieradza:

 • Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz
 • Urząd Miasta Sieradza; plac Wojewódzki 1
 • Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego; ul. Bohaterów Września 61
 • Zespół Szkół Katolickich; ul. Krakowskie Przedmieście 123
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa, „Edukacja Niezależna” Sp. z o.o. ; ul. Sienkiewicza 4
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego; Aleja Grunwaldzka 10
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta; ul. Kościuszki 14
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej; ul. 23 Stycznia 18 oraz budynek "B" (ul. Broniewskiego 30)
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej; ul. Uniejowska 199
 • Szkoła Podstawowa nr 7 ;ul. Szkolna 4
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8; ul. Szlachecka 11
 • Szkoła Podstawowa nr 9; ul. Łokietka 55
 • Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka; Plac Wojewódzki 2
 • Przedszkole nr 2; ul. Rycerska 1
 • Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy; ul. Łokietka 27a
 • Przedszkole nr 4; ul. Piłsudskiego 5a
 • Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka; ul. Jana Pawła II 41
 • Przedszkole nr 6; ul. Zajęcza 1
 • Przedszkole nr 15; ul. Koliba-Stacheckiego 3
 • „Agorat” S. C. PH; Aleja Pokoju 5
 • „Stanmark” P.H. Anna Parzybut; ul. P.O. W. 58
 • „Domator” Sp. z o. o. Salon AGD/RTV, ul. Sarańska 4

4. Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów i kotów

Od 10 maja rusza kolejna edycja programu „Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów i kotów”. Przedmiotem akcji jest sterylizacja suk, kastracja psów, sterylizacja kotek i kastracja kotów oraz trwałe znakowania ww. zwierząt za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa). Akcja jest bezpłatna dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkują na terenie miasta Sieradza.

Akcja potrwa do 14 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania limitu zabiegów.  By wziąć w niej udział należy w czasie jej trwania złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznkami w sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz bądź przesłać go drogą listowną na adres magistratu lub poprzez platformę ePUAP (wniosek można pobrać na dole strony).

Z uwagi na ograniczoną liczbę możliwych do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji, o zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w akcji decyduje kolejność złożonych wniosków.

Warunkiem sfinansowania przez gminę Miasto Sieradz zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz trwałego znakowania ww. zwierząt jest:
a) zamieszkanie właściciela zwierzęcia na terenie miasta Sieradza;
b) wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą czipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych);
c) przedłożenie w formie załącznika do składanego wniosku kserokopii książeczki zdrowia zwierzęcia z widocznym adresem zamieszkania na terenie miasta Sieradza jego właściciela i aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów);
d) przedłożenie do wglądu lekarzowi weterynarii wykonującemu zabieg sterylizacji lub kastracji:
-  książeczki zdrowia zwierzęcia;
- aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów).
g) dokładne doprecyzowanie wagi zwierzęcia we wniosku z uwagi na ustalone limity wagowe w obrębie zabiegów sterylizacji

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zwierzę zostaną wykluczone z akcji.   

Wniosek, po zakwalifikowaniu do udziału w akcji zostanie przekazany do gabinetów weterynaryjnych:

 • w przypadku sterylizacji suk, kastracji psów oraz trwałego ich znakowania do  Gabinetu Weterynaryjnego MAGvet M. Szturma, A. Swiniarska, G. Swiniarska Spółka Jawna zs. 98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 92/94. Celem ustalenia daty wykonania zabiegu, pracownik ww. gabinetu będzie się kontaktował telefonicznie z właścicielem/opiekunem zwierzęcia wskazanym we wniosku.
 • w przypadku sterylizacji kotek, kastracji kotów oraz trwałego ich znakowania do  Gabinetu Weterynaryjnego lek. wet. Wojciech Szymczak zs. 98-200 Sieradz, ul. Łokietka 3B. Celem ustalenia daty wykonania zabiegu, pracownik ww. gabinetu będzie się kontaktował telefonicznie z właścicielem/opiekunem zwierzęcia wskazanym we wniosku.

Koszty zabezpieczenia rany pooperacyjnej (ubranko lub kołnierz) ponoszą właściciele zwierząt.

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich - wniosek


Koszty zabezpieczenia rany pooperacyjnej (ubranko lub kołnierz) ponoszą właściciele zwierząt.