Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Prowadzone akcje

1. Prezydent Miasta Sieradza informuje, iż w ramach Edukacji Ekologicznej Sieradzan 2020 organizowane są dwa konkursy przeznaczone dla mieszkańców miasta Sieradza:

Aktualizacja - 3 września 2020r.

 • konkurs plastyczny pod hasłem„Gwarantuję – Segreguję!” - odwołany
 • konkurs na spektakl teatralny pod hasłem „Segreguję na 5!” - odwołany

Zarządzenie dotyczące odwołania ww. konkursów:

1.    Zarządzenie nr 187/2020 w sprawie odwołania konkursu na spektakl ogłoszonego zarządzeniem Nr 77/2020 Prezydenta miasta Sieradza z dnia 27.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na spektakl teatralny pod hasłem "Segreguję na 5!", organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 2020 zmienionego zarządzeniem Nr 103/2020Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającego zarządzenie Nr 77/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na spektakl teatralny pod hasłem "Segreguję na 5!" organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 2020


2. Zarządzenie nr 186/2020 w sprawie odwołania konkursu plastycznego ogłoszonego zarządzeniem Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na wykonanie pracy pod hasłem "Gwarantuję - Segreguję!" zmienionego zarządzeniem Nr 104/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającego zarządzenie Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na wykonanie pracy pod hasłem "Gwarantuję-Segreguję!" organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 20202. Przeterminowane lekarstwa

  Przeterminowane leki można bezpłatnie oddać w aptekach i przychodniach, które wyraziły chęć uczestniczenia w akcji zbierania w/w odpadów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza. W miejscach tych znajdują się specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane lekarstwa. Wykaz aptek, przychodni i instytucji uczestniczących w akcji zbierania przeterminowanych leków znajduje się poniżej.

  Wykaz aptek, przychodni i instytucji uczestniczących w akcji zbierania przeterminowanych leków:
  •    Urząd Miasta w Sieradzu – Plac Wojewódzki 1
  •    Apteka „DAR ZDROWIA” -  ul. Wł. Łokietka 11E
  •    Apteka „PRIMA” – ul. Piłsudskiego 12
  •    Apteka „SŁONECZNA” – ul. W. Wnuka 4
  •    Apteka ZIKO – ul. Wojska Polskiego 11
  •    Apteka „GEMINI” – Aleja Pokoju 5/7
  •    Apteka „ALFA” – Krakowskie Przedmieście 10
  •    Apteka „CORAX” – ul. Popiełuszki 2
  •    Apteka „NASZ HERA” – ul. Wł. Łokietka 3A
  •    Apteka „CENTRUM” – ul. Jana Pawła II 41
  •    Apteka  „ZIELONA” – ul. Jana Pawła II 12
  •    Apteka „DBAM O ZDROWIE” – ul. P.O.W. 80 (Kaufland)
  •    Apteka „DBAM O ZDROWIE” – ul. Aleja Pokoju 7
  •    Apteka „Z UŚMIECHEM” -  ul. Aleja Grunwaldzka 1
  •    Apteka „PRIMA” – ul. Łokietka 5
  •    NZOZ „ESKULAP” – ul. Ks. Jerzego Popieuszki 2
  •    NZOZ MARK-MED.” – ul. Paderewskiego 2A

3. Zużyte baterie

Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii znajdujących się na terenie Sieradza:

 • Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz
 • Urząd Miasta Sieradza; plac Wojewódzki 1
 • Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego; ul. Bohaterów Września 61
 • Zespół Szkół Katolickich; ul. Krakowskie Przedmieście 123
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa, „Edukacja Niezależna” Sp. z o.o. ; ul. Sienkiewicza 4
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego; Aleja Grunwaldzka 10
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta; ul. Kościuszki 14
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej; ul. 23 Stycznia 18 oraz budynek "B" (ul. Broniewskiego 30)
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej; ul. Uniejowska 199
 • Szkoła Podstawowa nr 7 ;ul. Szkolna 4
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8; ul. Szlachecka 11
 • Szkoła Podstawowa nr 9; ul. Łokietka 55
 • Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka; Plac Wojewódzki 2
 • Przedszkole nr 2; ul. Rycerska 1
 • Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy; ul. Łokietka 27a
 • Przedszkole nr 4; ul. Piłsudskiego 5a
 • Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka; ul. Jana Pawła II 41
 • Przedszkole nr 6; ul. Zajęcza 1
 • Przedszkole nr 15; ul. Koliba-Stacheckiego 3
 • „Agorat” S. C. PH; Aleja Pokoju 5
 • „Stanmark” P.H. Anna Parzybut; ul. P.O. W. 58
 • „Domator” Sp. z o. o. Salon AGD/RTV, ul. Sarańska 4

4. Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów i kotów

Prezydent Miasta Sieradza informuje, że od 07 września 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. zostaje uruchomiona akcja przeprowadzona w ramach projektu: „Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów i kotów”. Przedmiotem akcji jest sterylizacja suk, kastracja psów, sterylizacja kotek i kastracja kotów oraz trwałe znakowania ww. zwierząt za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa). Akcja jest bezpłatna dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkują na terenie miasta Sieradza.
    
W celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć wniosek w sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz i odebrać potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w akcji wydane przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza (tel. 43 826-61-40, 43 826-61-39).
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza Nr 181/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Treść ww. Zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza wraz z załącznikami (regulamin akcji oraz wniosek o sfinansowanie zabiegu) dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza, pod adresem: www.umsieradz.finn.pl w zakładce ochrona środowiska oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza, pod adresem: www.sieradz.eu.

Wniosek na ww. zabiegi, będzie można również pobrać w sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz. Po zakwalifikowaniu do udziału w akcji właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do Gabinetu Weterynaryjnego prowadzonego przez Pana Wojciecha Szymczaka, znajdującego się przy ul. Łokietka 3B w Sieradzu, w ciągu 14 dni od dnia wydania potwierdzenia, celem ustalenia daty wykonania zabiegu.

Warunkiem sfinansowania przez gminę Miasto Sieradz zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz trwałego znakowania ww. zwierząt jest:
a) zamieszkanie właściciela zwierzęcia na terenie miasta Sieradza;
b) wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą czipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych);
c) przedłożenie w formie załącznika do składanego wniosku kserokopii książeczki zdrowia zwierzęcia z widocznym adresem zamieszkania na terenie miasta Sieradza jego właściciela;
d) przedłożenie do wglądu lekarzowi weterynarii wykonującemu zabieg sterylizacji lub kastracji:
-  książeczki zdrowia zwierzęcia;
- aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów).
g) dokładne doprecyzowanie wagi zwierzęcia (w przypadku suczek i psów) we wniosku z uwagi na ustalone limity wagowe w obrębie zabiegów sterylizacji suk i kastracji psów.
Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zwierzę zostaną wykluczone z akcji.   

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich - wniosek

Zgoda kastracja - RODO


Koszty zabezpieczenia rany pooperacyjnej (ubranko lub kołnierz) ponoszą właściciele zwierząt.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Sterylizacja i kastracja zwierząt włascicielskich 07.09.2020 docx 12,99 KB 1
2 Zgoda-kastracja- RODO 07.09.2020 docx 18,75 KB 0

Komentarze