Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Projekt nowej drogi

Projekt nowej drogi


Ponad kilometr nowej drogi, łączącej ul. Sikorskiego z ul. P.O.W. planuje zbudować sieradzki magistrat. W tej chwili trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić firmę, która opracuje dokumentację projektową inwestycji.

Co wchodzi w zakres dokumentacji projektowej, którą będzie musiał przygotować zwycięzca przetargu? Przede wszystkim wykonanie dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej po trasie projektowanej drogi pozwalającą prawidłowo zaprojektować jej konstrukcję i oczywiście projekt budowlany, dokumentację do celów zgłoszenia i projekt wykonawczy (techniczny) budowy drogi wraz z infrastrukturą, tj. projekty branżowe: drogowy, odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego i wszystkich innych branż koniecznych do prawidłowego funkcjonowania drogi (przebudowa sieci kolidujących z droga, likwidacja innych kolizji, regulacja zasuw, studni, zmiana usytuowania słupów i innych obiektów naziemnych, usunięcie drzew, itp.).

Projektowana droga ma mieć długość ok. 1200 m a szerokość jezdni ma wynosić ok. 6-7 m. Wraz z drogą zaprojektowane zostaną ciągi piesze oraz skrzyżowania:
- z ulicą Sikorskiego – włączenie w istniejące mini rondo,
- z ulicą Bohaterów Września – plus odcinek ulicy Bohaterów Września o długości ok. 70 m do połączenia z istniejącą jezdnią bitumiczną (jezdnia, chodniki do ul. Braterstwa Broni, odwodnienie oświetlenie),
- z ulicą Reymonta
- z ulicami Bukową i Leszczynową,
- z ulicami Leszczynową i Dębową
- z ulicą POW – włączenie w drogę wojewódzką nr 480 (ul. POW). 
Dodatkowo zaprojektowane zostanie odwodnienie terenu i oświetlenie

Na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta będzie to nowo projektowana droga, której przebieg będzie wyznaczony zgodnie z ustaleniami obowiązującego na tym terenie planu zagospodarowania przestrzennego.  Od ul. Reymonta droga stanowić będzie pas drogowy ul. Jesionowej a jej ostatni fragment będzie znów odcinkiem nowo projektowanym.
Droga w zamierzeniach magistratu ma przede wszystkim usprawnić komunikację w tej części miasta i odciążyć zakorkowaną (zwłaszcza w godzinach szczytu) ulicę Armii Krajowej.

Termin składania ofert mija 4 maja o godz. 10.00. Zwycięzca przetargu będzie miał 10 miesięcy na wykonanie zadania, licząc od momentu podpisania umowy.

Może Cię zainteresować

EURO 2020. Sieradzka Strefa Kibica Rozrywka

EURO 2020. Sieradzka Strefa Kibica

XLIV sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź Rada Miejska

XLIV sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

W intencji wszystkich mieszkańców Relacje

W intencji wszystkich mieszkańców

Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2020 Komunikaty

Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2020

Komentarze