Post

aktualność

Aktualność Projekt AQUARES – wizyta studyjna w MPWiK w Sieradzu.

Projekt AQUARES – wizyta studyjna w MPWiK w Sieradzu.


Projekt AQUARES – wizyta studyjna w MPWiK w Sieradzu.

Czterdziestu przedstawicieli krajów należących do partnerstwa projektu AQUARES, tj. z Hiszpanii, Czech, Malty, Łotwy, Słowenii, Włoch oraz Niemiec odwiedziło MPWiK w Sieradzu, jako jedno z modelowych przedsiębiorstw, które wykorzystuje technologię dwustopniowego uzdatniania wody za pomocą filtrów DynaSand szwedzkiej firmy AWP Nordic Products.


Celem Projektu AQUARES jest rozwój i usprawnienie polityki regionów europejskich w zakresie ponownego wykorzystywania wody. AQUARES skupia 10 partnerów z 9 krajów odpowiedzialnych i zaangażowanych w działania na rzecz jakości środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, w tym efektywnego gospodarowania wodą poprzez ponowne jej wykorzystanie oraz zapewnienie ochrony akwenów wodnych.

W obliczu coraz większego deficytu wody kraje członkowskie Unii Europejskiej poszukują rozwiązań poprawiających jakość wody oraz umożliwiających jej ponowne wykorzystanie. Stąd pozyskiwanie wiedzy w ośrodkach stosujących już sprawdzone metody oszczędzania wody. Jednym z głównych celów projektu AQUARES, realizowanego w ramach programu Interreg Europe jest wymiana wiedzy w dziedzinie efektywnej gospodarki wodnej pomiędzy partnerami projektu oraz poznanie konkretnych rozwiązań technologicznych służących poprawie bilansu wodnego w krajach UE.

Może Cię zainteresować

Komunikat dotyczący koronawirusa Zdrowie

Komunikat dotyczący koronawirusa

Sieradz w czasie pandemii 17.04.2020 Relacje

Sieradz w czasie pandemii 17.04.2020

Sieradz lubię TV 06.05.2020 Inne

Sieradz lubię TV 06.05.2020

Łąki kwietne w Sieradzu Inne

Łąki kwietne w Sieradzu

Komentarze