Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Program Rozwoju Sportu

Sport jako forma aktywności fizycznej osób fizycznych i grup jest bardzo ważną dziedziną w życiu społecznym. Ma ogromny wpływ na rozwój mieszkańców, ich zdrowie i jakość życia. Nawyki nabyte od najmłodszych lat dotyczące potrzeby rekreacji ruchowej będą procentować w dorosłym życiu. Masowe uczestnictwo mieszkańców naszego miasta w sporcie oraz ich osiągnięcia w różnego rodzaju współzawodnictwie będzie w przyszłości możliwe dzięki m.in. odpowiedniej polityce samorządu lokalnego.

Mając na uwadze rozwój sportu musimy mieć świadomość, że winien to być proces zaplanowany i uwzględniać różne aspekty. Niniejszy Program jest jednym z elementów tego procesu i stanowi odpowiedź władz miasta Sieradza na zmieniającą się rzeczywistość, wymuszającą konieczność dostosowania się do nowych kierunków i perspektyw.
Program uwzględnia problemy osób w różnym wieku i stanie zdrowia, a co za tym idzie posiadających zróżnicowany poziom sprawności fizycznej. Proponowane w Programie kierunki działań oparte są głównie na funduszach samorządowych oraz na środkach zewnętrznych, pozyskiwanych głównie z programów pomocowych.
Program określa najważniejsze cele społeczne i wskazuje jakie należy podjąć niezbędne działania, aby poprawić stan sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Program Rozwoju Sportu dla Miasta Sieradza na lata 2016-2020 08.11.2019 pdf 601,21 KB 55