Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Pracuj u siebie! Kolejna edycja

Pracuj u siebie! Kolejna edycja

Miasto Sieradz pozyskało środki finansowe na realizację kolejnej inicjatywy wspierającej lokalną przedsiębiorczość. W listopadzie rozpoczniemy wdrażanie czwartej już edycji projektu „Pracuj u siebie!”.
Jego celem jest zwiększenie liczby nowopowstałych firm na terenie powiatu sieradzkiego. Dotacje w wysokości 23.050 zł otrzymają 24 osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zamierzające otworzyć własną firmę, spełniające dodatkowo co najmniej jednej z poniższych warunków: w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. W grupie tej zarezerwowane są także 4 miejsca dla mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie spełniają ww. kryteriów.
Dodatkowo w ramach projektu zaoferujemy co miesięczne wsparcie finansowe w wysokości max. 2.250 zł/mies. (przez 12 miesięcy) na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Łącznie jeden uczestnik otrzyma zatem 50.050 zł dotacji na otworzenie własnego biznesu!
Więcej szczegółów wkrótce.


Image by Free-Photos from Pixabay

Może Cię zainteresować

Przebudowa ul. Żeromskiego. Umowa podpisana Inwestycje

Przebudowa ul. Żeromskiego. Umowa podpisana

Będzie bezpiecznej... Inwestycje

Będzie bezpiecznej...

II konsultacje społeczne planowanego w Sieradzu przebiegu Kolei Dużych Prędkości Komunikaty

II konsultacje społeczne planowanego w Sieradzu przebiegu Kolei Dużych Prędkości

LXIII sesja Rady Miejskiej. O budżecie, nieruchomościach i kolei Rada Miejska

LXIII sesja Rady Miejskiej. O budżecie, nieruchomościach i kolei

Komentarze