Post

aktualność

Aktualność Pracuj u siebie! Kolejna edycja

Pracuj u siebie! Kolejna edycja

Miasto Sieradz pozyskało środki finansowe na realizację kolejnej inicjatywy wspierającej lokalną przedsiębiorczość. W listopadzie rozpoczniemy wdrażanie czwartej już edycji projektu „Pracuj u siebie!”.
Jego celem jest zwiększenie liczby nowopowstałych firm na terenie powiatu sieradzkiego. Dotacje w wysokości 23.050 zł otrzymają 24 osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zamierzające otworzyć własną firmę, spełniające dodatkowo co najmniej jednej z poniższych warunków: w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. W grupie tej zarezerwowane są także 4 miejsca dla mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie spełniają ww. kryteriów.
Dodatkowo w ramach projektu zaoferujemy co miesięczne wsparcie finansowe w wysokości max. 2.250 zł/mies. (przez 12 miesięcy) na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Łącznie jeden uczestnik otrzyma zatem 50.050 zł dotacji na otworzenie własnego biznesu!
Więcej szczegółów wkrótce.


Image by Free-Photos from Pixabay

Może Cię zainteresować

Oświetlenie zmodernizowane Inwestycje

Oświetlenie zmodernizowane

Awaria kolektora usunięta Komunikaty

Awaria kolektora usunięta

Szczęśliwego Nowego Roku Inne

Szczęśliwego Nowego Roku

Budżet Sieradza na 2020 przyjęty Inne

Budżet Sieradza na 2020 przyjęty

Komentarze