Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Pracuj u siebie! - edycja 2021


Pracuj u siebie! - edycja 2021


AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
REKRUTACJA
SZKOLENIA
DOTACJE
BIURO PROJEKTU


07.10.2021

Co zrobić, aby otrzymać dotację:

  1. Upewnij się, że spełniasz warunki udziału w projekcie (w zakładce „Rekrutacja” zobacz kto może być uczestnikiem projektu, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości - dostępne wkrótce).
  2. W terminie naboru (o którym poinformujemy na naszej stronie) prześlij na adres wskazany w zakładce „Biuro projektu” Formularz rekrutacyjny (lub osobiście złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradz lub prześlij podpisany skan formularza na adres mailowy: pracuj@sieradz.eu). W formularzu oprócz danych osobowych, będziesz musiał/a przedstawić zakres działania swojej firmy, potencjalnych klientów, kontrahentów, na co chciałbyś/abyś przeznaczyć dotację, uzasadnić jakie zamierzasz podjąć kroki, aby firma utrzymała się jak najdłużej na rynku.
  3.  Po ocenie formalnej i merytorycznej Twojego formularza i pomysłu na biznes, zostaniesz zaproszony/a na rozmowę z doradcą zawodowym. Doradca zweryfikuje czy masz predyspozycje do samodzielnego prowadzenia własnej firmy.
  4. Następnie utworzona zostanie wstępna lista uczestników/czek projektu (28 osób), a po uwzględnieniu odwołań i zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - ostateczna lista 30 osób, które zakwalifikują się do projektu.
  5. Jeśli znajdziesz się wśród tych 30 osób, będziesz zobowiązany/a do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Za okres udziału w zajęciach otrzymasz stypendium szkoleniowe.
  6. Po zakończeniu szkoleń będziesz musiał/a przygotować biznesplan, w którym doprecyzujesz swój pomysł na działalność gospodarczą. Do Twojej dyspozycji będzie doradca, który podczas szkoleń indywidualnych pomoże opracować Ci ten dokument.
  7. Następnie 30 biznesplanów ocenianych będzie przez ekspertów zewnętrznych, którzy ostatecznie wyłonią 24 osoby uprawnione do otrzymania dotacji w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie firmy.
  8. Wszystkie te osoby (tzn. 24 uczestników/czek) co miesiąc przez rok czasu otrzymywać będą dodatkowo max. 2.500,00 zł na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

30.09.2021

Rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu „Pracuj u siebie!”. W ramach naszego przedsięwzięcia wesprzemy 24 osoby w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Szczegółowe dane dotyczące uczestników dostępne są w zakładce „Rekrutacja”.

Po zatwierdzeniu „Regulaminu rekrutacji” przez WUP uruchomiony zostanie nabór do projektu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 43 826 61 49 lub mailowo: pracuj@sieradz.eu.

Komentarze