Post

aktualność

Aktualność Pracuj u siebie - edycja 2019. Rusza rekrutacja

Pracuj u siebie - edycja 2019. Rusza rekrutacja

Informujemy, iż w dniach od 20 stycznia do 7 lutego prowadzona będzie rekrutacja do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”. 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu sieradzkiego, nie prowadzące w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej, spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)    w wieku 50 lat i więcej
b)    długotrwale bezrobotni
c)    kobiety
d)    osoby z niepełnosprawnościami
e)    osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym),
f)    mężczyźni w wieku 30-49 lat.

UWAGA:
1.    Osoba, która w ciągu 12 m-cy poprzedzających przystąpienie do projektu miała zawieszoną działalność gospodarczą i jej nie wyrejestrowała, funkcjonuje jako podmiot gospodarczy nie może być uczestnikiem projektu.
2.    Osoby z niepełnosprawnościami pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające jednocześnie wymagane kryterium wiekowe (osoba w wieku 30 lat i więcej) mogą być uczestnikami projektu. Nie ma znaczenia fakt pobierania renty inwalidzkiej. Przepisy prawa nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami z możliwości zatrudnienia czy podejmowania własnej działalności gospodarczej, nawet osób z orzeczoną niezdolnością do pracy. Istotne jest natomiast, żeby planowana działalność gospodarcza była adekwatna do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej.
Osoby z niepełnosprawnościami na etapie naboru do projektu przedkładają do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności wraz z oświadczeniem.
3.    Osoba zakładająca własną firmę, we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej musi wskazać teren powiatu sieradzkiego. W przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (np. działalność mobilna, z dojazdem do klienta) do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania Uczestnika/czki (tzn. na terenie powiatu sieradzkiego).
Powyższy zapis nie wyklucza prowadzenia działalności poza terenem powiatu sieradzkiego.

Szczegóły znajdują się w zakładce „Rekrutacja” podstrony "Programu Pracuj u siebie! - edycja 2019" lub pod. nr telefonu 43 826 61 47.

Może Cię zainteresować

Radni zdecydowali Rada Miejska

Radni zdecydowali

Przyjeciel nie problem - pomóż zaplanować populację psów i kotów Komunikaty

Przyjeciel nie problem - pomóż zaplanować populację psów i kotów

Ostrzeżenie przed burzami Komunikaty

Ostrzeżenie przed burzami

Zaczynali w Sieradzu - odc. 1 - Maciej Koperski i Sebastian Kowalczyk Sport

Zaczynali w Sieradzu - odc. 1 - Maciej Koperski i Sebastian Kowalczyk

Komentarze