Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Ponad 30 mln zł na geotermię

Ponad 30 mln zł na geotermię

Ponad 31 mln zł wsparcia na budowę ciepłowni geotermalno-biomasowej przy ul. Zachodniej w Sieradzu! Wniosek miejscowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20. 
Na liście opublikowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sieradzu znalazło się zaledwie 14 projektów. - Już w 2017 r., gdy podpisywałem umowę na dofinansowanie wykonania badawczego odwiertu geotermalnego, mówiłem, że Sieradz trafił do geotermalnej awangardy. Przyznanie dofinansowania na budowę ciepłowni geotermalno-biomasowej i wcześniej także na realizację modułu kogeneracyjnego, jest konsekwencją kilku lat ciężkiej pracy. Odwiert badawczy w Sieradzu pokazał, że temperatura wody jest dobra, a jej mineralizacja jest znakomita - przyznaje Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.
Całkowite koszty inwestycji szacowane są na 76 mln zł, z czego ponad 31,6 mln zł pokryje dofinansowanie z POIS. Przedsięwzięcie to zakłada wybudowanie nowego budynku przeznaczonego wyłącznie na urządzenia i technologię związaną z geotermią. Praca projektowanej ciepłowni opierać się będzie na eksploatacji wody termalnej za pomocą dubletu geotermalnego, tj. systemu dwuotworowego składającego się z otworu eksploatacyjnego (produkcyjnego) oraz zatłaczającego (chłonnego). Ciepłownia geotermalno-biomasowa służyć będzie jako centralne źródło ciepła produkowanego z ciepła geotermalnego. Wspomniany otwór zatłaczający miałby zostać dowiercony w pobliżu istniejącego już odwiertu Sieradz GT-1, który powstał w 2018 r. Jego głębokość ma wynosić ponad 1500 m. Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej. Wykorzystanie lokalnie dostępnego źródła energii bezpośrednio wpisuje się w szereg polityk sektorowych Polski oraz Unii Europejskiej.
Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej połączona jest z realizacją modułu kogeneracyjnego. Koszty budowy modułu szacowane są na 4 mln zł z czego blisko 1,3 mln zł pokryje dofinansowanie z POIS. W tym przypadku gotowa jest już dokumentacja projektowa oraz pozwolenie budowlane. Za ich przygotowanie odpowiedzialna była firma Pro-Invest Solutions z Krakowa, której oferta okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez PEC. Swoje usługi wyceniła na 52 tys. zł netto. Moc modułu kogeneracyjnego ma wynosić 0,9 MWe (energia elektryczna) i 1,1 MWt (energia cieplna). Ta sama firma będzie również przygotowywać projekt budowlany dotyczący ciepłowni. - Być może jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg dotyczący budowy modułu kogeneracyjnego. Projekt budowlany ciepłowni powinien być gotowy do końca tego roku. Wszystko oczywiście zależy od harmonogramu, który musi zostać zaakceptowany przez NFOŚiGW - wyjaśnia Dariusz Sucherski, prezes PEC.
– Realizacja obu projektów, to ograniczenie zużycia węgla. Tyle bowiem energii cieplnej pozyskiwalibyśmy ze źródeł odnawialnych. Moc ciepłowni wynosić ma 20 MW. Warto również podkreślić, że w przypadku realizacji wszystkich projektów, modułowość inwestycji (gaz, biomasa, geotermia) pozwoli wykorzystywać każdy z modułów niezależnie od pozostalych – tłumaczy prezydent.
Całość inwestycji ma być gotowa najpóźniej do końca 2023 r.


Może Cię zainteresować

Przetarg na rewitalizację parku na Osiedlu Klonowe Inwestycje

Przetarg na rewitalizację parku na Osiedlu Klonowe

Strefa Mieszkańca i alertownik - załóż konto i działaj Inne

Strefa Mieszkańca i alertownik - załóż konto i działaj

Budowa ul. Górki Kłockiej rozpoczęta Inwestycje

Budowa ul. Górki Kłockiej rozpoczęta

Jest wykonawca budowy ronda Inwestycje

Jest wykonawca budowy ronda

Komentarze