Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Pól miliona złotych dla klubów sportowych

Pól miliona złotych dla klubów sportowych

Pół miliona złotych dotacji rozdzielonych zostało pomiędzy kluby sportowe działające na terenie miasta.

Adresatami wsparcia finansowego są kluby sportowe działające na obszarze miasta Sieradza, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i które wykazały we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie w sposób istotny na osiągnięcie celu publicznego z zakresu rozwoju sportu. Celem wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Największe wsparcie, w kwocie 200 tys. zł otrzymał Klub Sportowy Warta Sieradz. 90 tys. zł trafiło do siatkarzy z Volley MOSiR Sieradz. 57 tys. przyznane zostało lekkoatletom z Ludowego Klubu Sportowego MOSiR Sieradz. Kajakowy Klub Sportowy otrzymał zaś 30 tys. zł a 36 tys. zł trafiło do karateków z Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushin.

Pełna lista klubów, które otrzymały dotację dostępna jest tutaj.

Może Cię zainteresować

Nordic walking z MOSiR-em Sport

Nordic walking z MOSiR-em

Nagrodzone przeszkody Sport

Nagrodzone przeszkody

Nagroda dla wspaniałego sportowca Sport

Nagroda dla wspaniałego sportowca

W oczekiwaniu na boisko Inwestycje

W oczekiwaniu na boisko

Komentarze