Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Podmioty kulturalne

1. SIERADZKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
tel. (43) 822-38-19, 827-10-80  
dyrektor: Romuald Erenc  
www.scksieradz.pl

2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Polna 36a  tel. (43) 822-25-41  
dyrektor: Zbigniew Łuczak  
www.mbpsieradz.pl
e-mail:mbp.sieradz@pbp.sieradz.pl

3. SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY  
Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
aleja Pokoju 11  tel. (43) 827-16-20  
dyrektor: p.o. Kamila Rosińska 
e-mail: sdk.kosa@sieradz.mediacom.pl 

4. Młodzieżowy Dom Kultury przy Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
ul. Tysiąclecia 3  
tel. (43) 822-79-42  
dyrektor: Grzegorz Gajda

5. MUZEUM OKRĘGOWE  
ul. Dominikańska 2  
tel. (43) 827-16-39  fax. (43) 822 30 20  
dyrektor: Piotr Gutbier 
www.muzeum-sieradz.com.pl

6. BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  
ul. Kościuszki 3  
tel. (43) 822-48-45  fax. (43) 827 12 46  
dyrektor: Tomasz Oszczęda 
e-mail: bwa@nasze.pl www.bwasieradz.pl 

7. POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Żwirki i Wigury 4  
tel. (43) 827-16-41  
dyrektor: Małgorzata Jurkowska
www.pbp.sieradz.pl

8. Chór "Cantilena" przy klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu  
ul. Dominikańska 16  
kierownik artystyczny: s. Alina Kulik

Towarzystwa regionalne

1. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SIERADZA
ul. Kościuszki 5  
tel. (43) 822-79-30

2. TOWARZYSTWO MUZYCZNE "FERMATA"
ul. Jana Pawła II 48
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
tel. (43) 827-17-97  
www.psmsieradz.pl

3. FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY MIASTA SIERADZA 

ul. Żwirki i Wigury 4