Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Inne placówki oświatowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia
Dyrektor: Andrzej Grześkowiak
ul. Jana Pawła II 48
tel. (43) 827-17-97

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka 
Dyrektor:
ul. Krakowskie Przedmieście 58
tel. (43) 822-76-51
Przy Ośrodku działają: Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 4 oraz 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3.
www.sosw-sieradz.webd.pl
e-mail: specsier@pro.onet.pl

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
Dyrektor: Olgierd NEYMAN
ul. 3 Maja 7
tel. (43) 822 36 91 
fax (43)827 30 71
www.wodnsieradz.edu.pl


Centrum Edukacji Zawodowej 
Dyrektor: Grzegorz GAJDA
ul. Leszka Czarnego 2
tel. (43) 822-40-24 
www.cezsieradz.pl 
e-mail: cezsieradz@op.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
p.o. Dyrektor: Karol OWCZAREK
ul. Lokajskiego 1
tel. (43) 822-59-36
e- mail: cipsieradz@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
Dyrektor:Agnieszka JASIANEK-DOBRAS
plac Wojewódzki 3
tel. (43) 822-42-70

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
Dyrektor: Elżbieta Kowalska
ul. Jagiellońska 2
tel. (43) 822-31-64
e-mail: pedagogiczna_sieradz@wp.pl

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz
kontakt@bursa.sieradz.pl
http://www.bursa.sieradz.pl
tel. (43) 822 50 76