Post

aktualność

Aktualność Pieniądze na sport

Pieniądze na sport

Prezydent Miasta Sieradza ogłasza nabór wniosków na wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2019.

Adresatami wsparcia finansowego są kluby sportowe działające na obszarze miasta Sieradza, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i które wykażą we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie w sposób istotny na osiągnięcie celu publicznego z zakresu rozwoju sportu. Celem wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 700.000,- zł

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 1 grudnia 2019 r.

Termin i miejsce złożenia wniosków - do 31 grudnia 2018 r. - Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta) - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły i pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Warta Mistrz Sport

Warta Mistrz

Stypendia sportowe. Można składać wnioski Sport

Stypendia sportowe. Można składać wnioski

Siedmiu wspaniałych Sport

Siedmiu wspaniałych

Igrzyska Sieradzkich Przedszkolaków. Lepiej niż na Olimpiadzie Sport

Igrzyska Sieradzkich Przedszkolaków. Lepiej niż na Olimpiadzie

Komentarze