Post

aktualność

Aktualność Pieniądze na sport

Pieniądze na sport

Prezydent Miasta Sieradza ogłasza nabór wniosków na wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2019.

Adresatami wsparcia finansowego są kluby sportowe działające na obszarze miasta Sieradza, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i które wykażą we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie w sposób istotny na osiągnięcie celu publicznego z zakresu rozwoju sportu. Celem wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 700.000,- zł

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 1 grudnia 2019 r.

Termin i miejsce złożenia wniosków - do 31 grudnia 2018 r. - Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta) - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły i pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2020 Sport

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2020

Stypendia sportowe. Rusza nabór wniosków Sport

Stypendia sportowe. Rusza nabór wniosków

Unihokej. Chłopcy z SP9 jadą na Mistrzostwa Polski Sport

Unihokej. Chłopcy z SP9 jadą na Mistrzostwa Polski

Złota Weronika Sport

Złota Weronika

Komentarze