Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Pieniądze na rozwój sportu

Pieniądze na rozwój sportu

Prezydent Miasta Sieradza ogłasza nabór wniosków na wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2021.

Adresatami wsparcia finansowego są kluby sportowe działające na obszarze miasta Sieradza, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i które wykażą we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie w sposób istotny na osiągnięcie celu publicznego z zakresu rozwoju sportu. Celem wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 500.000,- zł

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2021 r.

Termin i miejsce złożenia wniosków - do 29 stycznia 2021 r. - Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta) - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zarządzenie dostępne jest tutaj.

Może Cię zainteresować

"Boisko na oponach" do modernizacji Inwestycje

"Boisko na oponach" do modernizacji

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza Sport

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza

KS Warta triumfuje Sport

KS Warta triumfuje

Komentarze