Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Pieniądze na rozwój sieradzkiego sportu

Pieniądze na rozwój sieradzkiego sportu

Prezydent Miasta Sieradza ogłasza nabór wniosków na wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2022.

Adresatami wsparcia finansowego są kluby sportowe działające na obszarze miasta Sieradza, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i które wykażą we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie w sposób istotny na osiągnięcie celu publicznego z zakresu rozwoju sportu. Celem wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 630.000,- zł

Termin realizacji zadania - 1 stycznia 2022 r. - 15 grudnia 2022 r.

Termin i miejsce złożenia wniosków - od 2 lutego do 4 lutego 2022 r. - Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta) - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zarządzenie dostępne jest tutaj.

Może Cię zainteresować

Z książką na walizkach w Bibliotece Głównej MBP Kultura

Z książką na walizkach w Bibliotece Głównej MBP

Wspomnienie o por. Józefie Umińskim. Inne

Wspomnienie o por. Józefie Umińskim.

Wizyta wielkanocna w Rafałówce Kultura

Wizyta wielkanocna w Rafałówce

Trwa wymiana zniszczonych latarń Inne

Trwa wymiana zniszczonych latarń

Komentarze