Post

aktualność

Aktualność Pieniądze na przyłącza kanalizacyjne

Pieniądze na przyłącza kanalizacyjne

Miasto Sieradz uruchomiło nabór wniosków umożliwiających przystąpienie do programu polegającego na udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej.

Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3 000,00 zł. Nabór realizowany jest zgodnie z uchwałą nr LI/357/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej (Dz.U. Woj. Łódzkiego z 29 czerwca 2018 r.)
Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w Biurze Obsługi Klientów Urzędu Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1. W celu uzyskania pomocy przy przygotowywaniu dokumentów zapraszamy do Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska (pokój nr 41 Urzędu Miasta - II piętro, tel. 43/82-66-141).
Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji zostały udostępnione na stronie
Dokumenty te można również pobrać w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza.

Należy mieć na uwadze, że do wniosku o uzyskanie dotacji należy dołączyć m.in. kosztorys planowanych robót oraz posiadać uregulowaną sytuację prawną własności nieruchomości i zgodę współwłaścicieli.

Może Cię zainteresować

Mikrogranty 2019. Czas na realizację Relacje

Mikrogranty 2019. Czas na realizację

Budżet Obywatelski województwa Komunikaty

Budżet Obywatelski województwa

Kolejne nowe autobusy dla Sieradza Komunikaty

Kolejne nowe autobusy dla Sieradza

Z wizytą w Yambole Relacje

Z wizytą w Yambole

Komentarze