Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Parki

Panorama Sieradza (na pierwszym planie Park im. Adama Mickiewicza)


W Sieradzu znajdują się 4 parki o łącznej powierzchni prawie 24 ha z kompozycjami drzew, krzewów, uzupełnionych trawnikami i kwietnikami, boiskami i placami zabaw dla dzieci.

  1. Park im. Broniewskiego, na terenie którego znajduje się plac zabaw oraz kopiec ziemny wykorzystywany w zimie jako zjeżdżalnia.
  2. Park Staromiejski, w którym zlokalizowany jest amfiteatr i plac zabaw. Najstarszy park Sieradza.
  3. Park im. Mickiewicza wyposażony w boiska i plac zabaw.
  4. Park na osiedlu Klonowe – obecnie znajdują się tam skate park i dirt park. Docelowo planowane jest wykonanie placu zabaw dla najmłodszych dzieci, boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, ściany kortu tenisowego, szaletu miejskiego.

Wśród terenów rekreacyjnych znajdują się również nadbrzeża rzeki Warty i szerokie, otaczające rzekę łegi, które stanowią Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu. Sieradz dysponuje terenami zieleni spacerowej (zlokalizowanymi w dolinie rzeki Warty), Parkiem Etnograficznym o powierzchni 2,4 ha, niezagospodarowanymi terenami rekreacyjnymi (dawna żwirowania), a w okresie letnim plażą nad rzeką Wartą. 
W mieście znajduje się również 10 punktów widokowych, z których można podziwiać panoramę całego miasta i okolic oraz 15 pomników przyrody – drzew wyróżniających się wielkością oraz wiekiem, które podlegają szczególnej ochronie i pielęgnacji.

Wzgórze Zamkowe

Sieradzki Park Etnograficzny