Post

aktualność

Aktualność Pamięci sieradzkich zakładników

Pamięci sieradzkich zakładników


W 80. rocznicę rozstrzelania sieradzkich zakładników, uczczono pamięć o 20 obywatelach miasta, zabitych przez Niemców.

W 1939 r. Sieradz pod okupacją niemiecką znalazł się już w pierwszych dniach września, a już miesiąc później miasto i cała Ziemia Sieradzka, dekretami Adolfa Hitlera wcielona została bezpośrednio do III Rzeszy. Okupanci momentalnie zaczęli zaprowadzać swoje porządki, a zbliżający się 11 listopada i obawy przed wystąpieniami Polaków, stały się pretekstem do masowych aresztowań w Sieradzu i całym powiecie sieradzkim. Zakładnikami hitlerowców stało się blisko 350 osób. Groźba ich rozstrzelania miała być gwarantem spokoju. Choć spokój 11 listopada panował w Sieradzu i regionie, Niemcy postanowili zgładzić 20 osób, wśród których znaleźli się najznamienitsi mieszkańcy miasta.

Kurt Abramowski, szef miejscowego Schutzpolizei, w asyście innych hitlerowców osobiście dokonał egzekucji sieradzan, strzelając im w tył głowy. Zbrodni dokonano po południu 14 listopada na cmentarzu żydowskim, gdzie wcześniej zmuszeniu do tego Żydzi wykopali duży dół. Wśród zamordowanych tego dnia znaleźli się:
- Maier (Miron) Eliasberg  - lekarz okulista
- Antoni Fulko - policjant
- Eugeniusz Gałka - instruktor Państwowej Straży Pożarnej, działacz społeczny
- Gałka Jakub - syn Eugeniusza, harcerz
- Bronisław Geniusz - naczelnik sieradzkiego więzienia, legionista
- Zygmunt Góreczny - nauczyciel Szkoły Powszechnej im. Wł. Reymonta (dzisiejszej SP nr 1), harcerze, żołnierz września'39
- Stanisław Kierociński - emerytowany naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu
- Tomasz Klinkawski - były urzędnik sieradzkiego magistratu
- Stanisław Malineger - sędzia
- Ignacy Mąkowski - burmistrz Sieradza w latach 1921-35
- Franciszek Piotrowicz - nauczyciel sieradzkiego gimnazjum
- Władysław Sobiech - sędzia
- Marian Sołhaj - kierownik Szkoły Powszechnej im. Wł. Reymonta
- Stefan Michał Stawarz-Szczyrzycki - dyrektor sieradzkiego gimnazjum, współzałożyciel Muzeum Ziemi Sieradzkiej
- Stefan Stefaniak - policjant
- Józef Świniarski - fryzjer, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rzemieślniczego "Resursa"
- Antoni Trojanowski - strażnik sieradzkiego więzienia, legionista, działacz sportowy i społeczny
- Stanisław Wojciechowski - wiceburmistrz Sieradza w latach 1921-30
- Edmund Wyganowski - obrońca sądowy
- Dawid Zylberberg - zegarmistrz, prezes Banku Żydowskiego w Sieradzu.

- Stałem tam na miejscu straceń i próbowałem sobie wyobrazić tę ziemię, która ściekała krwią mordowanych sieradzan, między innymi ówczesnego burmistrza naszego miasta. Oni stali i czekali cierpliwie na strzał oficera w tył głowy. Zadaję sobie pytanie czy dziś bylibyśmy zdolni do tak heroicznych zachowań - mówił w czasie uroczystości Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.Te odbyły się na miejscu stracenia sieradzkich zakładników. Wcześniej kwiaty złożono na ich mogile na cmentarzu a w Bazylice Mniejszej odprawiono nabożeństwo.
Po apelu pamięci na cmentarzu żydowskim w Teatrze Miejskim odbył się "Wieczór Pamięci", podczas którego harcerze z Hufca ZHP Sieradz im. Sieradzkich Zakładników 1939 r. wręczyli statuetki "Strażnik Pamięci".  Otrzymały je instytucje i osoby, które na co dzień dbają o utrwalanie historii Sieradza i sieradzkich zakładników. W ten sposób wyróżniono Urząd Miasta Sieradza, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, Powiatową Bibliotekę Publiczną, Muzeum Okręgowe, Sieradzkie Centrum Kultury, 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, IPN Oddział Łódź, Krąg Seniorów ZHP oraz redakcje Dziennika Łódzkiego i Rozgłośni Regionalnej Nasze Radio.
- Sieradzcy zakładnicy to patron i zarazem bohater naszego Hufca, z którym pracujemy każdego dnia. W tym roku wspominamy też trzydziestą rocznicę nadania tegoż patrona. Poprzez postacie Zakładników staramy się pokazywać naszej młodzieży jakim można być obywatelem Sieradza, ale też i instruktorem harcerstwa - podkreślał  Przemysław Serweta, komendant Hufca ZHP Sieradz.

W uroczystościach wzięli udział członkowie rodzin zamordowanych sieradzan.

Organizatorem obchodów był Hufiec ZHP Sieradz im. Sieradzkich Zakładników 1939 r. oraz Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Urząd Miasta Sieradza, 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu i Sieradzkie Centrum Kultury.

Źródło opisu historycznego: Jan Pietrzak, Sieradzcy zakładnicy, Echo, 13-19 listopada, 1996.

Może Cię zainteresować

610. rocznica bitwy pod Grunwaldem W obiektywie

610. rocznica bitwy pod Grunwaldem

Spotkanie przy grobie księdza Apolinarego Leśniewskiego Kultura

Spotkanie przy grobie księdza Apolinarego Leśniewskiego

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej Komunikaty

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej

81. Rocznica napaści Rosji Radzieckiej na Polskę Relacje

81. Rocznica napaści Rosji Radzieckiej na Polskę

Komentarze