Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Pamięci pomordowanych

Pamięci pomordowanych


Paweł Osiewała, prezydent Sieradza wziął udział w uroczystościach upamiętniających ofiary byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Wśród zamordowanych w obozie było około 4 tys. żydowskich mieszkańców Ziemi Sieradzkiej

Ponad połowę z nich stanowili mieszkańcy Sieradza, w którym to w momencie rozpoczęcia II wojny światowej mieszkało ponad 2 tys. Żydów. - Co roku jeździmy na miejsce dawnego obozu, oddając hołd pomordowanym tam mieszkańcom Sieradza i region - mówi Paweł Osiewała.

Obóz KL Kulmhof am Nehr był pierwszym obozem zagłady utworzonym przez Niemców na zajętych przez nich ziemiach polskich. Utworzony został 8 grudnia 1941 r. O tego czasu, do kwietnia 1943 r. stał się miejscem zagłady ludności żydowskiej z terenów Wielkopolski, Ziemi Sieradzkiej i pozostałej części województwa łódzkiego. Liczbę ofiar obozu szacuje się na 150-200 tys. osób. Wśród nich znaleźli się także mieszkańcy getta sieradzkiego, które ostatecznie zlikwidowane zostało 24 sierpnia 1942 r., a zdecydowana większość Żydów, którzy w nim przebywało trafiło właśnie do Kulmhof.

W 2019 r., dzięki staraniom władz Sieradza, na ścianie memorialnej dawnego obozu zawisła nowa tablica upamiętniająca zamordowanych mieszkańców Ziemi Sieradzkiej. - Stara tablica była już nieczytelna, więc podjęliśmy decyzję o wykonaniu nowej, by godnie upamiętnić pomordowanych - wyjaśniał przed dwoma laty Rafał Matysiak,wiceprezydent Sieradza.

FOT. Urząd Gminy Grzegorzew.
Może Cię zainteresować

Poszukiwana rodzina strzelca Kulawiaka Inne

Poszukiwana rodzina strzelca Kulawiaka

Sieradzanie uczcili 82. rocznicę napaści ZSRR na Polskę W obiektywie

Sieradzanie uczcili 82. rocznicę napaści ZSRR na Polskę

Przywracamy pamięć Relacje

Przywracamy pamięć

103. rocznica odzyskania niepodległości Inne

103. rocznica odzyskania niepodległości

Komentarze