Oszczędzaj wodę Środowisko, pogoda

W trakcie odpowiedzi

Opis

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów, sieradzki MPWiK zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne wykorzystywanie wody. Od kilku lat w okresie letnim występuje zwiększone zużycie i rozbiór wody, w szczególności na obszarach o dużej powierzchni terenów zielonych i ogródków działkowych, spowodowanych brakiem opadów atmosferycznych, intensywnym podlewaniem roślin w okresie upałów, napełnianiem basenów lub nawet ochładzaniem dachów przy pomocy wody pobieranej z sieci wodociągowej. Występują także sytuacje nieuzasadnionego poboru wody z hydrantów, pomimo iż pracownicy przedsiębiorstwa ciągle prowadzą kontrole w terenie - można przeczytać w komunikacie wydanym przez MPWiK w Sieradz. Powyższa sytuacja może doprowadzić do wystąpienia okresowych braków w dostawie wody dla mieszkańców. MPWiK apeluje więc o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej głównie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, napełniania przydomowych basenów itp.

Lokalizacja

Zdjęcie