oświetlenie Infrastruktura

Zgłoszenie zamknięte

Opis

Proponuje oświetlenie wzdłuż chodnika Armii Krajowej

Odpowiedź

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wybudowania oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Armii Krajowej informuję, że widzimy potrzebę wykonania oświetlenia w tym miejscu. Jednakże na realizację w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sieradza czeka kilkanaście zadań. Począwszy od 2016 roku sukcesywnie realizujemy po kilka inwestycji w tym zakresie. O kolejności wykonania decyduje przede wszystkim intensywność zabudowy na danej ulicy, jej znaczenie komunikacyjne oraz względy poprawy bezpieczeństwa. W chwili obecnej zadanie nie jest przewidziane do realizacji.

Lokalizacja

Zamknięte

Zdjęcie