Oświetlenie Infrastruktura

Zgłoszenie zamknięte

Opis

Proponuję wykonanie oświetlenia na ul. Wolskiej w okolicy pętli autobusowej i modernizacje oświetlenia na ul. Letniskowej, która w niektórych miejscach nie jest w ogólne oświetlona a jak jest to oświetlenie to jest niewystarczające. Jest to teren z dużą ilością drzew, które zasłaniają latarnie. Wieczorami strach jest chodzić w tym miejscu, przez brak pobocza trzeba iść ulicą, a piesi są bardzo słabo widoczni dla kierowców.

Odpowiedź

1. Dziękujemy za zgłoszenie. Przekażemy sprawę odpowiedniemu referatowi Urzędu Miasta Sieradza. 2. W odpowiedzi na wniosek w sprawie wybudowania oświetlenia ul. Wolskiej i ul. Letniskowej informuję, że widzimy potrzebę wykonania oświetlenia w tym miejscu. Jednakże na realizację w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sieradza czeka kilkanaście zadań. Począwszy od 2016 roku sukcesywnie realizujemy po kilka inwestycji w tym zakresie. O kolejności wykonania decyduje przede wszystkim intensywność zabudowy na danej ulicy, jej znaczenie komunikacyjne oraz względy poprawy bezpieczeństwa. W chwili obecnej zadanie nie jest przewidziane do realizacji.

Lokalizacja

Zamknięte

Zdjęcie