Post

aktualność

Aktualność Ostatnie miesiące z autobusami?

Ostatnie miesiące z autobusami?

Jeszcze tylko przez sześć miesięcy mieszkańcy wiejskiej gminy Sieradz będą obsługiwani przez sieradzkie MPK. Gmina rozwiązała umowę z Urzędem Miasta dotyczącą publicznego transportu zbiorowego.

Jarosław Kazimierczak, wójt Gminy Sieradz rozwiązał, bez podawania przyczyny, umowę zawartą z Miastem Sieradz we wrześniu 2011 r. na mocy której to właśnie miejskiemu przewoźnikowi powierzono zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy (zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym należy do zadań własnych gminy). Choć porozumienie zawarte zostało 8 lat temu, to sieradzkie MPK tereny obecnej Gminy Sieradz komunikacyjnie obsługiwało znacznie wcześniej. Jak przypomina Arkadiusz Podsiadły, prezes MPK, przewoźnik linię nr 3 do Charłupi Małej prowadził od 1979 r. Od 1984 r. tą samą linią można dojechać do Chojnego.
W ciągu ostatnich 5 lat autobusy MPK przewiozły prawie milion mieszkańców Gminy Sieradz. W samym tylko 2018 r. było to ponad 164 tys. osób mieszkających w miejscowościach sąsiadujących z Sieradzem. 
Umowa przez władze Gminy wypowiedziana została 31 stycznia, a to oznacza, że jej mieszkańcy sieradzkimi autobusami będą mogli podróżować do końca lipca 2019 r., tyle bowiem wynosi czas jej wypowiedzenia. Gmina Sieradz nie dysponuje własnym przewoźnikiem, więc na chwilę obecną nie wiadomo, czym od sierpnia będą przewożeni jej mieszkańcy. – Autobusy MPK Sieradz są coraz nowocześniejsze. Ponad 80 proc. z nich to autobusy niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych czy dziecięcych wózków – mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.
W 2017 i 2018 r. na trasach obsługiwanych przez sieradzkie MPK pojawiło się osiem nowych pojazdów Urbino 10 III generacji wyprodukowanych przez Solarisa. Koszt ich zakupu wyniósł 8,9 mln zł z czego unijne dofinansowanie pokryło prawie 5,4 mln zł.  W tym i kolejnym roku, w taborze pojawią się jeszcze trzy nowe niskopodłogowe autobusy. Ich zakup jest możliwy dzięki wsparciu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które ma pokryć 85 proc. kosztów inwestycji. Jej wartość to 3,1 mln zł. Trzy autobusy, które chce kupić przewoźnik mają być napędzane silnikami diesla spełniającymi normę Euro 6 o mocy minimum 180 KW. To kolejny etap projektu związanego z niskoemisyjną i zrównoważoną mobilnością miejską oraz odmłodzeniem sieradzkiego taboru.

Może Cię zainteresować

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunikaty

Stacja Przeładunkowa Odpadów

Młodzi dla seniorów Relacje

Młodzi dla seniorów

Młodzi sportowcy walczyli o medale Sport

Młodzi sportowcy walczyli o medale

Ekologiczne spektakle Relacje

Ekologiczne spektakle

Komentarze