Post

aktualność

Aktualność Ostatnia sesja w kadencji 2014-18

Ostatnia sesja w kadencji 2014-18


Na ostatniej sesji w kadencji 2014-18 spotkali się radni miejscy Sieradza. Ostatnie głosowania dotyczyły m.in. zmian w budżecie oraz emisji obligacji komunalnych.

To była 58 sesja w ciągu ostatnich czterech lat. Radni zdecydowali na niej m.in. o emisji obligacji komunlanych na łączną kwotę 10 mln zł. Obligacje będą przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Wykup obligacji nastąpi w latach 2022 i 2023. Ich emisja, wraz z wcześniej otrzymaną dotacją na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego pozwoli także na zbilansowanie tej inwestycji na zero.
Radni ponadto podjęli uchwalę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także zmienili uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza - edycja II.


Może Cię zainteresować

Rajd rowerowy „Sieradz 1939 roku” Inne

Rajd rowerowy „Sieradz 1939 roku”

Skwer po nowemu Inwestycje

Skwer po nowemu

Kolejna świet(l)na inwestycja Inwestycje

Kolejna świet(l)na inwestycja

Opracują dokumentację na II etap ul. Uniejowskiej Inwestycje

Opracują dokumentację na II etap ul. Uniejowskiej

Komentarze