Post

aktualność

Aktualność Ostatnia sesja w kadencji 2014-18

Ostatnia sesja w kadencji 2014-18


Na ostatniej sesji w kadencji 2014-18 spotkali się radni miejscy Sieradza. Ostatnie głosowania dotyczyły m.in. zmian w budżecie oraz emisji obligacji komunalnych.

To była 58 sesja w ciągu ostatnich czterech lat. Radni zdecydowali na niej m.in. o emisji obligacji komunlanych na łączną kwotę 10 mln zł. Obligacje będą przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Wykup obligacji nastąpi w latach 2022 i 2023. Ich emisja, wraz z wcześniej otrzymaną dotacją na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego pozwoli także na zbilansowanie tej inwestycji na zero.
Radni ponadto podjęli uchwalę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także zmienili uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza - edycja II.


Może Cię zainteresować

W trosce o most wantowy Komunikaty

W trosce o most wantowy

Uczniowie sieradzkiej "Czwórki" na Krecie Relacje

Uczniowie sieradzkiej "Czwórki" na Krecie

Życzliwe przedszkolaki w urzędzie Edukacja

Życzliwe przedszkolaki w urzędzie

Coraz bliżej święta... Inne

Coraz bliżej święta...

Komentarze