Post

aktualność

Aktualność Odwodnienie Zapusty i Woli Dzierlińskiej

Odwodnienie Zapusty i Woli Dzierlińskiej


Trwa przebudowa rowów odwodnieniowych w osiedlach Zapusta i Wola Dzierlińska. - To dla nas bardzo ważna inwestycja, bo chodzi o odwodnienie całej dzielnicy - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Inwestycja zakłada przebudowę rowów na odcinkach od rzeki Myi do ul. Ludowej o łącznej długości ponad 5 km. Rowy te są obecnie w bardzo złym stanie technicznym (zamulone z silnym porostem, zarośnięte krzakami oraz drzewami). Ich przekroje zostały określone wiele lat temu, kiedy to zlewnie stanowiły w większości grunty rolne oraz drogi gruntowe z nieliczną tylko zabudową mieszkalną. Większość istniejącej infrastruktury na tych rowach tj. przepusty pod drogami są w złym stanie technicznym. To się zmieni po zakończeniu inwestycji.
Przebudowa i odbudowa rowów polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych związanych z odtworzeniem stanu pierwotnego rowu i  wykonaniu niezbędnych umocnień oraz wyprofilowania skarp i dna poprzez nadanie im odpowiednich parametrów technicznych, dzięki którym zostanie udrożniony przepływ wód. W obrębie rowów znajdują się liczne zadrzewienia i zakrzaczenia, które zostaną usunięte w pasie 3 m licząc od osi rowu po obu jego stronach. Wszystkie istniejące przepusty, które posiadają zbyt małe światła, bądź ich stan techniczny nie jest odpowiedni zostaną przebudowane.
Wartość inwestycji to 1 977 777 zł. Prace mają zakończyć się do końca czerwca tego roku.

Może Cię zainteresować

Urząd Stanu Cywilnego - nowe telefony Komunikaty

Urząd Stanu Cywilnego - nowe telefony

Sieradz lubię TV. Dni Sieradza i OHF odwołane Komunikaty

Sieradz lubię TV. Dni Sieradza i OHF odwołane

Komunikat MPWiK w Sieradzu (16 marca) Komunikaty

Komunikat MPWiK w Sieradzu (16 marca)

Nie ma rady na odpady Inne

Nie ma rady na odpady

Komentarze