Post

aktualność

Aktualność Odnowiona mogiła zakładników

Odnowiona mogiła zakładników


Zakończyła się renowacja mogiły, w której pochowani są zamordowani przez Niemców w 1939 r. sieradzcy zakładnicy.

Prace renowacyjne polegały na wymianie płyt, piaskowaniu i odnowieniu pionowej części mogiły a także tabliczek z nazwiskami pomordowanych i epitafiami. Dokoła mogiły położono również opaskę z płyt granitowych a także ustawiono ławkę.

Całość renowacji kosztowało nieco ponad 65,1 tys. zł. 36 tys. z nich pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju". Pozostała część środków pochodziła z budżetu miejskiego.

Renowację mogiły Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

W 1939 r. Sieradz pod okupacją niemiecką znalazł się już w pierwszych dniach września, a już miesiąc później miasto i cała Ziemia Sieradzka, dekretami Adolfa Hitlera wcielona została bezpośrednio do III Rzeszy. Okupanci momentalnie zaczęli zaprowadzać swoje porządki, a zbliżający się 11 listopada i obawy przed wystąpieniami Polaków, stały się pretekstem do masowych aresztowań w Sieradzu i całym powiecie sieradzkim. Zakładnikami hitlerowców stało się blisko 350 osób. Groźba ich rozstrzelania miała być gwarantem spokoju. Choć spokój 11 listopada panował w Sieradzu i regionie, Niemcy postanowili zgładzić 20 osób, wśród których znaleźli się najznamienitsi mieszkańcy miasta.

Kurt Abramowski, szef miejscowego Schutzpolizei, w asyście innych hitlerowców osobiście dokonał egzekucji sieradzan, strzelając im w tył głowy. Zbrodni dokonano po południu 14 listopada na cmentarzu żydowskim, gdzie wcześniej zmuszeniu do tego Żydzi wykopali duży dół. Wśród zamordowanych tego dnia znaleźli się:
- Maier (Miron) Eliasberg  - lekarz okulista
- Antoni Fulko - policjant
- Eugeniusz Gałka - instruktor Państwowej Straży Pożarnej, działacz społeczny
- Gałka Jakub - syn Eugeniusza, harcerz
- Bronisław Geniusz - naczelnik sieradzkiego więzienia, legionista
- Zygmunt Góreczny - nauczyciel Szkoły Powszechnej im. Wł. Reymonta (dzisiejszej SP nr 1), harcerze, żołnierz września'39
- Stanisław Kierociński - emerytowany naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu
- Tomasz Klinkawski - były urzędnik sieradzkiego magistratu
- Stanisław Malineger - sędzia
- Ignacy Mąkowski - burmistrz Sieradza w latach 1921-35
- Franciszek Piotrowicz - nauczyciel sieradzkiego gimnazjum
- Władysław Sobiech - sędzia
- Marian Sołhaj - kierownik Szkoły Powszechnej im. Wł. Reymonta
- Stefan Michał Stawarz-Szczyrzycki - dyrektor sieradzkiego gimnazjum, współzałożyciel Muzeum Ziemi Sieradzkiej
- Stefan Stefaniak - policjant
- Józef Świniarski - fryzjer, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rzemieślniczego "Resursa"
- Antoni Trojanowski - strażnik sieradzkiego więzienia, legionista, działacz sportowy i społeczny
- Stanisław Wojciechowski - wiceburmistrz Sieradza w latach 1921-30
- Edmund Wyganowski - obrońca sądowy
- Dawid Zylberberg - zegarmistrz, prezes Banku Żydowskiego w Sieradzu.


Może Cię zainteresować

Kolejne wycieczki edukacyjne Inne

Kolejne wycieczki edukacyjne

Przetarg na rewitalizację parku na Osiedlu Klonowe Inwestycje

Przetarg na rewitalizację parku na Osiedlu Klonowe

Jest wykonawca budowy ronda Inwestycje

Jest wykonawca budowy ronda

Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu Inne

Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu

Komentarze