Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Odnawialne Źródła Energii


07.07.2020
Miasto Sieradz uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt przewiduje montaż 236 instalacji fotowoltaicznych i 43 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby własne 255 gospodarstw domowych z terenu Sieradza. Łączna wartość projektu wynosi 6.791.291,29 zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 5.139.353,52 zł. Wkład własny wnoszony jest przez uczestników, czyli mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, którzy na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie zawarli z Miastem stosowną umowę. To na ich gospodarstwach domowych montowane będą instalacje.