Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Odnawialne Źródła Energii

29.07.201

Informujemy, że zostały wolne miejsca na następujące instalacje:

- 3 kolektory płaskie zbiornik 300L- 2 szt.

- 2 kolektory płaskie zbiornik 250 L - 2 szt.

Zgłoszenia na powyższą instalację można dokonać poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego w Projekcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza" przyjętego Zarządzeniem nr 273/2020 Prezydenta Miasta Sieradza 03.12.2020 r.

Wypełnioną deklarację przystąpienia do projektu należy dostarczyć na Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej deklaracji drogą elektroniczną na adres: um@umsieradz.pl

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do dnia 31.07.2021 roku do godz. 15:30.

Deklaracje złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Formularz deklaracji dostępny jest do pobrania na dole strony.

1.03.2021

Informujemy, że zostały wolne miejsca na następujące instalacje:

- 2 kolektory płaskie zbiornik 300 l - 1 szt.

Zgłoszenia na powyższą instalację można dokonać poprzez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego w Projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza” przyjętego Zarządzeniem nr 273/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 03.12.2020 r.
Wypełnioną Deklarację przystąpienia do projektu należy dostarczyć na Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej deklaracji drogą elektroniczną na adres um@umsieradz.pl.

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 15.30.
Deklaracje złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

16.02.2021

Informujemy, że zostały wolne miejsca na następujące instalacje:

- 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,80 kW,

- 2 kolektory płaskie zbiornik 300 l - 3 szt.

Zgłoszenia na którąś z powyższych instalacji można dokonać poprzez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego w Projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza” przyjętego Zarządzeniem nr 273/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 03.12.2020 r.
Wypełnioną Deklarację przystąpienia do projektu należy dostarczyć na Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej deklaracji drogą elektroniczną na adres um@umsieradz.pl.

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do dnia 26.02.2020 r. do godz. 15.30.

Deklaracje złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

10.02.2021

Informujemy, że zostały wolne miejsca na następujące instalacje:

- 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,80 kW,

- 3 kolektory płaskie zbiornik 300 l - 3 szt.

Zgłoszenia na którąś z powyższych instalacji można dokonać poprzez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego w Projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza” przyjętego Zarządzeniem nr 273/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 03.12.2020 r.
Wypełnioną Deklarację przystąpienia do projektu należy dostarczyć na Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej deklaracji drogą elektroniczną na adres um@umsieradz.pl.

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do dnia 19.02.2020 r. do godz. 15.30.
Deklaracje złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.


20.01.2021

Informujemy, że zostały wolne miejsca na następujące instalacje kolektorów słonecznych:

- 3 kolektory płaskie zbiornik 300 l - 4 szt.

Zgłoszenia na którąś z powyższych instalacji można dokonać poprzez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego w Projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza” przyjętego Zarządzeniem nr 273/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 03.12.2020 r.
Wypełnioną Deklarację przystąpienia do projektu należy dostarczyć na Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej deklaracji drogą elektroniczną na adres um@umsieradz.pl.

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do dnia 04.02.2020 r. do godz. 15.30.
Deklaracje złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.


17.12.2020
Urząd Miasta Sieradza informuje, iż nabór uzupełniający do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza" został zakończony w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 15:30.

Jednocześnie informujemy, że zostały wolne miejsca na następujące instalacje kolektorów słonecznych:
1) 2 kolektory płaskie zbiornik 250 l - 2 szt.
2) 3 kolektory płaskie zbiornik 300 l - 4 szt.

Zgłoszenia na którąś z powyższych instalacji można dokonać poprzez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego w Projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza” przyjętego Zarządzeniem nr 273/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 03.12.2020 r.
Wypełnioną Deklarację przystąpienia do projektu należy dostarczyć na Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej deklaracji drogą elektroniczną na adres um@umsieradz.pl.

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do dnia 31.12.2020 r. do godz. 15.30.
Deklaracje złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.07.12.2020

Urząd Miasta Sieradza ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza".

Zgłoszenia w naborze uzupełniającym należy dokonać poprzez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego w Projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza” przyjętego Zarządzeniem nr 273/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 03.12.2020 r.

Wypełnioną Deklarację przystąpienia do projektu należy dostarczyć na Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej deklaracji drogą elektroniczną na adres um@umsieradz.pl.

Zgłoszenia udziału w naborze uzupełniającym należy dokonać w terminie od 07.12.2020 r. od godz. 7.30 do dnia 14.12.2020 r. do godz. 15.30.

Deklaracje złożone przed lub po terminie nie będą brane pod uwagę.
   

Zgłaszając udział w naborze uzupełniającym do ww. projektu należy dokonać wyboru mocy instalacji wyłącznie z listy mocy znajdującej się poniżej, mając jednocześnie na uwadze  wszystkie wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 273/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 03.12.2020 r. w sprawie ustanowienia regulaminu naboru uzupełniającego w Projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza”.


07.07.2020

Miasto Sieradz uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt przewiduje montaż 236 instalacji fotowoltaicznych i 43 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby własne 255 gospodarstw domowych z terenu Sieradza. Łączna wartość projektu wynosi 6.791.291,29 zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 5.139.353,52 zł. Wkład własny wnoszony jest przez uczestników, czyli mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, którzy na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie zawarli z Miastem stosowną umowę. To na ich gospodarstwach domowych montowane będą instalacje.


Załączniki