Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Weź pieniądze, wymień piec

Trzecia edycja programu Ograniczenia Niskiej Emisji


Program umożliwia mieszkańcom Sieradza wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania na nowe, ekologiczne. W jego ramach można uzyskać dotacje w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 5 000,00 zł.

Wnioski wnioski o zawarcie umowy dotacji wraz z dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością można składać w Urzędzie Miasta Sieradza. Wzór wniosku oraz szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdą Państwo poniżej.

Ważna jest kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku.Dofinansowanie do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej


Istnieje również możliwość pozyskania dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 20 000,00 zł na przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Od dnia 2 marca w Urzędzie Miasta Sieradza można składać wnioski o zawarcie umowy dotacji wraz z dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością jak również kosztorysem planowanych robót, oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis.

Wzór wniosku oraz szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdą państwo poniżej. Ważna jest kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku.