Post

aktualność

Aktualność Odbiór kompostowników. Ostatni raz...

Odbiór kompostowników. Ostatni raz...

Informacja o odbiorze kompostowników w dniach 8 - 19 czerwca 2019r.

To już ostatni termin odbioru kompostowników dla mieszkańców miasta Sieradza, którzy nie odebrali go w dotychczas wyznaczonych terminach ze wszystkich rejonów.
Wydawanie kompostowników odbywać się będzie na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 102 w dniach 8 - 19 czerwca 2019 w godz. 8: 00-14: 00, wjazd od ulicy Wojska Polskiego za Zakładem Energetycznym, z uwagi na prowadzony remont ulicy Dzigorzewskiej.
Kompostownik będzie można odebrać po podpisaniu umowy i otrzymania upoważnienia. Prosimy o przybycie osób, które w urzędzie złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Sieradza pok. 41 w celu podpisania umowy.
Prosimy o odebranie kompostownika w wyznaczonym terminie. Nie odebranie kompostownika, brak podpisania umowy, brak kontaktu z pracownikiem Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska o ewentualnych przeszkodach w jego odebraniu w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z jego przyznania. Kompostownik otrzyma następna osoba oczekująca na liście rezerwowej.
Przedstawiciel Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska skontaktuje się telefonicznie ze wszystkimi osobami, które nie odebrały kompostownika oraz z osobami z listy rezerwowej. Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie o konieczności podpisania dokumentów, terminie i miejscu odbioru kompostownika.
Może Cię zainteresować

Absolutorium dla Prezydenta Sieradza Rada Miejska

Absolutorium dla Prezydenta Sieradza

Sieradz lubię TV - 21.08.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 21.08.2020

Ostrzeżenie przed burzami

Ostrzeżenie przed burzami

Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu Inne

Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu

Komentarze