Post

aktualność

Aktualność Odbiór kompostowników. Ostatni raz...

Odbiór kompostowników. Ostatni raz...

Informacja o odbiorze kompostowników w dniach 8 - 19 czerwca 2019r.

To już ostatni termin odbioru kompostowników dla mieszkańców miasta Sieradza, którzy nie odebrali go w dotychczas wyznaczonych terminach ze wszystkich rejonów.
Wydawanie kompostowników odbywać się będzie na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 102 w dniach 8 - 19 czerwca 2019 w godz. 8: 00-14: 00, wjazd od ulicy Wojska Polskiego za Zakładem Energetycznym, z uwagi na prowadzony remont ulicy Dzigorzewskiej.
Kompostownik będzie można odebrać po podpisaniu umowy i otrzymania upoważnienia. Prosimy o przybycie osób, które w urzędzie złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Sieradza pok. 41 w celu podpisania umowy.
Prosimy o odebranie kompostownika w wyznaczonym terminie. Nie odebranie kompostownika, brak podpisania umowy, brak kontaktu z pracownikiem Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska o ewentualnych przeszkodach w jego odebraniu w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z jego przyznania. Kompostownik otrzyma następna osoba oczekująca na liście rezerwowej.
Przedstawiciel Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska skontaktuje się telefonicznie ze wszystkimi osobami, które nie odebrały kompostownika oraz z osobami z listy rezerwowej. Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie o konieczności podpisania dokumentów, terminie i miejscu odbioru kompostownika.
Może Cię zainteresować

Grand Prix Polski na stadionie MOSiR. Sport

Grand Prix Polski na stadionie MOSiR.

Rusza program "Moja woda" Komunikaty

Rusza program "Moja woda"

Światowy Dzień Środowiska Inne

Światowy Dzień Środowiska

Blisko 300 nowych przedszkolaków Edukacja

Blisko 300 nowych przedszkolaków

Komentarze