Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Ochrona środowiska - pliki do pobrania

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 RODO oświadczenie — wniosek o zezwolenie na utrzymanie agresywnego psa 12.09.2022 docx 18,27 KB 3
2 Wniosek na zezwolenie na utrzymanie agresywnych psów 12.09.2022 doc 63,5 KB 4
3 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 05.09.2022 docx 24,07 KB 4
4 Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za lata 2019-2020 30.08.2022 pdf 1,56 MB 7
5 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2021-2024 30.08.2022 pdf 21,86 MB 17
6 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychu uwarunkowaniach 21.12.2020 doc 45 KB 47
7 Wykaz podmiotów uprawnionych o demontażu materiałów zawierających azbest 11.12.2018 pdf 49,23 KB 20
8 Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sieradza za lata 2011- 2014 11.12.2018 zip 1,39 MB 11
9 Wykaz firm, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Sieradz 11.12.2018 pdf 234,02 KB 14
10 Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Sieradz 11.12.2018 pdf 388,2 KB 20
11 Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy miasto Sieradz 11.12.2018 pdf 229,92 KB 2
12 Wykaz firm posiadających decyzje na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Sieradza 11.12.2018 pdf 52 KB 19
13 Decyzje środowiskowe 11.12.2018 doc 56 KB 70
14 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2015 - 2032 11.12.2018 pdf 789,1 KB 95
15 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sieradz 11.12.2018 pdf 300,81 KB 95