Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Obradowali Radni Miejscy

Obradowali Radni Miejscy

Zmiany w budżecie Miasta na 2020 r., przyjęcie uchwały dotyczącej zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Sieradza oraz powołanie komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Miasta były głównym przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.

W skład komisji, która ma zająć się koniecznymi zmianami w Statucie weszli: Urszula Rozmarynowska, Andrzej Czapnik, Arkadiusz Góraj, Juliusz Góraj, Jacek Przybyłek, Mirosław Antoni Owczarek oraz Ryszard Perka.
Zmiany budżetowe zatwierdzone przez radnych związane były m.in. z otrzymaniem ponad 75 tys. zł dofinansowania na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu projektu "Aktywni od dziś". Kolejne 71 tys. zł to wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/21". W ramach uchwały zmieniającej tegoroczny budżet radni zdecydowali o przeznaczeniu części dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 r. na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w szkołach i przedszkolach. Na zakup usług oraz środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących i innych środków przeznaczono ponad 144 tys. zł.

  

Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV - 10.08.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 10.08.2020

Strefa Mieszkańca i alertownik - załóż konto i działaj Inne

Strefa Mieszkańca i alertownik - załóż konto i działaj

Przetarg na rewitalizację parku na Osiedlu Klonowe Inwestycje

Przetarg na rewitalizację parku na Osiedlu Klonowe

Ponad 30 mln zł na geotermię Inwestycje

Ponad 30 mln zł na geotermię

Komentarze