Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

O projekcie


Pracuj u siebie! - edycja 2019Cel projektu: zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw na terenie powiatu sieradzkiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej firmy 24 osobom w wieku 30 lat i więcej, pozostającym bez pracy, zamieszkującym powiat sieradzki.

Zakres projektu: specjalistyczne szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 23.050,00 zł na otworzenie własnego biznesu; uzupełnieniem będzie wsparcie finansowe pomostowe przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy w wysokości 2.250,00 zł/miesiąc.

Planowane efekty: powstanie 24 nowych podmiotów gospodarczych, które w przyszłości mogą generować miejsca pracy; wdrożenie projektu przyczyni się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw w województwie łódzkim;

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1.490.884,80 PLN
Wysokość dofinansowania: 1.416.340,56 PLN
Okres realizacji: 01.11.2019 – 30.06.2021
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.08.03.01-10-0067/19-00

Komentarze