Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

O projekcie - pracuj u siebie 2021

AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
REKRUTACJA
SZKOLENIA
WSPARCIE FINANSOWEBIURO PROJEKTU


Pracuj u siebie! - edycja 2021


Cel projektu: zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw na terenie powiatu sieradzkiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej firmy 28 osobom w wieku 30 lat i więcej, pozostającym bez pracy, zamieszkującym powiat sieradzki.

Zakres projektu: szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 23.050,00 zł na otworzenie własnego biznesu; uzupełnieniem będzie wsparcie finansowe pomostowe przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy w wysokości max. 2.500,00 zł/miesiąc.

Planowane efekty: powstanie 28 nowych podmiotów gospodarczych, które w przyszłości mogą generować miejsca pracy; wdrożenie projektu przyczyni się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw w województwie łódzkim;

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1.864.984,26 PLN

Wysokość dofinansowania: 1.771.735,04 PLN

Okres realizacji: 01.09.2021 – 30.06.2023

Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.08.03.01-10-0009/20-00