Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność O mikrograntach i ankietach podczas międzynarodowej konferencji

O mikrograntach i ankietach podczas międzynarodowej konferencji

Prezydent Sieradza Paweł Osiewała wziął udział w warsztatach dla nowo wybranych przewodniczących gromad terytorialnych Obwodu Winnickiego. Został jednym z prelegentów na zaproszenie Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Obwodu Winnickiego.  W obradach on line wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców z Ukrainy – w tym nowo wybranych przewodniczących gromad terytorialnych Obwodu Winnickiego.

Obrady otworzyli: Serhiy Borzov  - przewodniczący Państwowej Administracji Obwodu Winnickiego,  Wiaczesław Sokolovy – przewodniczący Rady Obwodowej miasta Winnicy oraz Viktor Vikalyuk - Kierownik Sekretariatu Stowarzyszenia Samorzadów Lokalnych Obwodu Winnickiego.

Na Ukrainie zasadniczy podział administracyjny obejmuje szczeble: regionalny (obwody) subregionalny (rejony) i lokalny (gromady) oraz miasta na prawach obwodu. 12 czerwca 2020r. rząd na Ukrainie zatwierdził nowy podział na szczeblu lokalnym, który obejmuje 1470 gromad zamiast ok. 12 tys. funkcjonujących w momencie rozpoczęcia reformy. To właśnie do nowo wybranych przedstawicieli gromad skierowane były warsztaty: „Inteligentny samorząd: przejrzysty rząd, usługi dostępne w e-administracji - nowoczesne gromady terytorialne”.

Podczas spotkania prelegenci prezentowali rozwiązania z zakresu digitalizacji administracji oraz skuteczne praktyki wdrażania otwartych danych. Wśród prezentujących byli m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej Drohobycza czy Transparency International Ukraina.
Prezydent Sieradza Paweł Osiewała wziął udział w prezentacji dotyczącej doświadczeń zagranicznych związanych z działalnością samorządów. Pokazywał rozwiązania z zakresu partycypacji społecznej w Sieradzu, mówił m.in. o ankietach i konsultacjach społecznych oraz o konkursie Mikrogranty. Ten ostatni temat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. W części dotyczącej doświadczeń samorządowych spoza Ukrainy, o dobrych praktykach mówił także Piter Ah, Dyrektor Wykonawczy ISMA Europe ze Słowacji.


Winnica jest regionem partnerskim województwa łódzkiego. Leży w środkowej części Ukrainy, na wschodnim Podolu. Obecnie jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych Ukrainy i ważnym węzłem komunikacyjnym. W dziejach Winnicy znajdują się też polskie akcenty, które można zobaczyć podczas zwiedzania miasta.

Żródło: www.pism.pl/

Może Cię zainteresować

Nowe zasady pracy Urzędu Miasta Komunikaty

Nowe zasady pracy Urzędu Miasta

Miasto grunty sprzedaje Komunikaty

Miasto grunty sprzedaje

Informacja dla rolników Komunikaty

Informacja dla rolników

Moja woda wznowiona Inne

Moja woda wznowiona

Komentarze