Post

aktualność

Aktualność O małym ZUS plus i e-zwolnieniach

O małym ZUS plus i e-zwolnieniach

Jak funkcjonuje system e-zwolnień, co daje "Mały ZUS plus" i jak przekazywane są informacje dla przedsiębiorców o stanie rozliczeń - to tematy, które poruszone były na konferencji prasowej zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Miasta Sieradza.

- Tematyka poruszona na konferencji jest mi szczególnie bliska, nie tylko ze względu na moje zawodowe doświadczenia ale też z uwagi, że Urząd Miasta realizuje projekt "Pracuj u siebie", w którym to kilkadziesiąt osób dostanie dofinansowanie na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Sprawy związane z tzw. "Małym Zusem" wpisują się bardzo dobrze w to, co robimy - mówił Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

"Mały ZUS plus", który wszedł w życie 1 lutego tego roku, to jak podkreśla Sylwia Kapela, naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek II Oddział ZUS w Łodzi, kwestia wyboru płatnika a nie obowiązku. - Trzeba jednak pamiętać, że decyzja płatnika o tym, czy skorzysta z obniżonych składek będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które mu przysługują, a więc na chorobowe, rentowe, emerytalne - tłumaczy Pani naczelnik.
Przez pierwsze dziewięć dni obowiązywania programu skorzystało z niego 35 tys. przedsiębiorców w całej Polsce. W Sieradzu "Mały ZUS plus" wybrało na chwilę obecną 129 przedsiębiorców.

W czasie konferencji poruszono także temat przekazywania informacji dla przedsiębiorców o stanie rozliczeń. - To jest ostatni rok, w którym płatnicy otrzymali informację o wpłatach składek otrzymali w formie papierowej. Od 2020 r. informacja taka będzie dostępna tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. - wyjaśnia Krzysztof Jędrzejewski, dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi.

W czasie spotkania podsumowano także funkcjonowanie programu e-zwolnień. W całym kraju, od momentu wejścia systemu w życie w grudniu 2018 r., wystawiono 39,5 mln tego typu zwolnień. - Przejście od systemu pieczątka, długopis i kartka do rozwiązania elektronicznego traktowane było przez środowisko lekarskie sceptycznie. Tak było jednak na początku. Teraz nie ma chyba lekarzy, którzy tego typu rozwiązanie by kontestowali - podkreślał dr n. med. Marek Kopytek, kierownik Oddziału Neurochirurgii w szpitalu wojewódzkim w Sieradzu.
Istotne w systemie e-zwolnień jest również to, że elektroniczne zwolnienia mogą być wystawiane także przez asystentów medycznych. Jeden lekarz może wyznaczyć kilka osób do pełnienia tej funkcji. Według stanu z listopada 2019 r. blisko 4 tys. lekarzy w Polsce upoważniło asystentów. 

Może Cię zainteresować

VIII łódzka edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” Inne

VIII łódzka edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Nie ma rady na odpady Inne

Nie ma rady na odpady

Konsultacje psychologiczne i porady prawne Komunikaty

Konsultacje psychologiczne i porady prawne

Strefa dla przedsiębiorców Gospodarka

Strefa dla przedsiębiorców

Komentarze